17

คุณภาพการให้บริการ

         จากประสบการณ์ที่ปฎิบัติงานในองค์กรที่ต้องให้บริการนิสิตเป็นจำนวนมาก และประสบการณ์การได้มีโอกาสเข้าอบรม การให้บริการ  คุณภาพการให้บริการสามารถวัดได้จากความพึงพอใจของผู้รับบริการ บวกกับประสิทธิภาพของหน่วยงาน  แต่หน่วยงาน หลาย ๆ หน่วยงานยังไม่ให้ความสำคัญกับการปรุงปรับการให้บริการเพื่อสนองความต้องการของผู้รับบริการ เพราะคาดเอาเองว่าสิ่งที่ให้บริการนั้นดีแล้ว ทำให้การให้บริการในบางงานบริการมีผู้ร้องเรียน  หรือไม่เป็นที่พึงพอใจรวมทั้งไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ ซึ่งจะมีผลต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน  ดังนั้น หากต้องการให้การบริการสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการได้ต้องให้เกินกว่าที่ผู้รับบริการคาดหวัง (Beyond Expectation)  นั่นคือการให้บริการที่มากกว่าที่ผู้รับบริการคาดว่าตนเองจะได้รับ  การให้บริการที่เกินกว่าผู้รับบริการคาดหวังนี้ หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องดำเนินการปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพด้วย  โดยทั่วไปจะพบว่า การปฎิบัติงานที่ดำเนินการอยู่ในแต่ละวันนั้นสามารถแยก ได้เป็น 3 ประเภท คือ งานประจำวัน การปรับปรุงงาน และงานที่ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งการปรับปรุงงานจะถูกบีบออกไปด้วยงานประจำ และงานที่ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  ดังนั้น  ผู้ปฎิบัติงานต้องพยายามผลักดันให้การปรับปรุงงานเป็นส่วนหนึ่งของงานในแต่ละวัน และสุดท้ายจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าน้อยลง และมีเวลาที่จะปรับปรุงงานมากขึ้นจนนำไปสู่คุณภาพการให้บริการ และการกำหนดมาตรฐานการปฎิบัติงานต่อไป

                การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการปฎิบัติงานและการบริการ เป็นสิ่งสำคัญในการตอบสนองและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ขอรับบริการ หน่วยงาน ควรนำกิจกรรม 5 ส มาเป็นแนวทางในการจัดและปรับปรุงสถานที่ให้เกิดความสะดวก สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ความปลอดภัย และคุณภาพของงาน

                                                                                                              อรอนงค์

                                                                                                          อรอนงค์

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. สิริณัฏฐ์ พูดว่า:

  ขอร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากรในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการที่จัดโดยกองทะเบียนและประมวลผล เมื่อวันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น.
  ห้องประชุม 1 อาคารสโมสรบุคลากร มมส มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  - การให้บริการคือการฝึกใจ
  - การให้บริการต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์
  - ผู้ให้บริการที่ดีต้องขยันขวนขวายหาความรู้
  - ผู้ให้บริการต้องศึกษาหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องและปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด
  - จงเห็นคนเป็นคน
  - จะทำอะไรให้ทำเลยอย่ารอให้พร้อมก่อน
  - จงทำงานให้ถูกต้องอย่าถูกใจ
  - ต้องรักในองค์กรแล้วจะทำแต่สิ่งดี ๆ เพื่อองค์กร

 2. sangwan พูดว่า:

  ขอชื่นชมค่ะ การทำงานต้องมีการปรับปรุง และพัฒนางานที่ทำอยู่เสมอ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และไม่ให้เกิดปัญหาอีก

 3. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

  ปัญหา บางครั้งสอนงานเราได้มาก ดังนั้นจงมองปัญหา คือโอกาสที่เราจะได้พัฒนาตนเอง

 4. kanokwan.j พูดว่า:

  เป็นการพัฒนางานที่ดีมากค่ะ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและมหาวิทยาลัยของเราค่ะ

 5. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

  ผอ. อรอนงค์ เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านงานทะเบียนมานาน ดังนั้นประสบการณ์ที่พวกเรา น้อง ๆ ทะเบียน ได้เรียนรู้จึงถือว่าโชคดี และเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้งานเรามีประสิทธิผลมากๆๆ ยิ่งขึ้นครับ

 6. Charoen.pd พูดว่า:

  เป็นปลื้มร่วมกับบุคลากร (ลูกน้อง) ผอ. ครับวันนี้เราได้ผู้นำดีมีวิสัยทัศน์ยาวไกลไม่จำกัดเพียงกรอบเดิมๆหรืออาจเรียกได้ว่าคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ ผอ.อร จึงมีผลงานออกมาให้เห็นอย่างต่อเนื่อง..

  จากบทความดังกล่าวชื่นชอบในคำว่า “เกินความคาดหวัง”, “สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานและการบริการ” อะครับ..

 7. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

  ช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงย้ายหน่วยงาน คงต้องปรับสภาพแวดล้อมให้น่าทำงานภายใต้สถานที่ที่แคบกว่าเดิม คงต้องพัฒนาต่อไปครับ

 8. duangkae.n พูดว่า:

  ขอเป็นกำลังใจให้น้องสวัสดิ์น้อยนะจะ๊ แต่เชื่อว่าภายใต้สถานที่แคบกว่าเดิม คงไม่เป็นอุปสรรคในการให้บริการสำหรับสวัสดิ์น้อยอยู่แล้ว

 9. nee360 พูดว่า:

  ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ เพราะหัวใจการให้บริการ คือ ทุกคนมีเกียรติ ทุกคนมีคุณค่า ทุกคนมีศักดิ์ศรี ค่ะ

 10. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

  พยายามเป็นที่สุด เพราะอย่างน้อยก็กินเงินหลวง และงานเราคืองานบริการ หากทนไม่ไหว ก็ อดเอา ครับ

 11. kamoltip_aiw พูดว่า:

  เห็นด้วยคะ ถ้าเราบริการด้วยใจ การบริการนั้นจะมีผลอย่างยิ่งคะ

 12. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

  หลักการบริการมีเยอะแยะมากมาย เราต้องหยิบส่วนที่เหมาะกับเรามาสักข้อ หรือมากกว่า และจะดีครับ สู้ๆๆๆๆ

  • ต่ายสุพาภรณ์ (กองคลังและพัสดุ) พูดว่า:

   กระต่าย สุพาภรณ์ กองคลังและพัสดุ การให้บริการแก่นิสิต บุคลากร หรือบุคคลทั่วไปนั้น เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากการที่เราผู้ให้บริการคิดว่าให้บริการดีที่สุดแล้ว แต่ก็ยังไม่ดีที่สุดสำหรับผู้มาใช้บริการ ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการทุกๆ คน สู้ๆ ค่ะ

 13. เตี้ย กองคลังและพัสดุ พูดว่า:

  สู้ๆๆๆ ค่ะ การบริการบางครั้งก็ทำให้เราท้อแท้ แต่เนื่องจากเป็นหน้าที่ ยิ้มสู้ต่อไปนะค่ะ

 14. แตงโมเล็ก_กองคลังและพัสดุ พูดว่า:

  ในฐานะที่เป็นบุคคลหนึ่งที่มีหน้าที่ให้บริการสำหรับนิสิต เข้าใจผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ ปัญหาและผลตอบรับที่ได้กลับมาสำหรับการให้บริการในแต่ละครั้ง จึงขอเป็นกำลังใจให้กับตัวเองและผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการทุกคนนะค่ะ เชื่อเถอะคะว่าหากเรามีใจรักที่จะให้บริการแล้ว ถึงผลจะออกมาอย่างไร เราก็พร้อมที่จะยอมรับและแก้ปัญหา เพื่อให้การบริการของเราดีขึ้นต่อไป สู้ๆค่ะ

 15. sombat.c พูดว่า:

  ดีครับมีการปรับปรุงขึ้นมาก

 16. necharphar.n พูดว่า:

  เป็นกำลังใจให้กับตัวเองและผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการทุกคนค่ะ

You must be logged in to post a comment.