2

เกร็ดความรู้เรื่องอาเซี่ยน 1

ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations  หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ประกอบด้วย 10 ประเทศ คือ

           1. กัมพูชา

            2. ไทย

           3. บรูไนดารุสซาลาม

           4. พม่า

           5. ฟิลิปปินส์

           6. มาเลเซีย

           7. ลาว

           8. สิงคโปร์

           9. เวียดนาม

           10. อินโดนีเซีย

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของอาเซียน

1) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี      วิทยาศาสตร์ และการบริหาร

2) เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค

3) เพื่อเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค

4) เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

5) เพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบของการฝึกอบรมและการวิจัยและส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

6) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม  การขยายการค้า ตลอดจนปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม

7) เพื่อส่งเสริมความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆ และองค์การระหว่างประเทศ

แหล่งที่มา : สำนักงาน กศน.  www.nfe.go.th

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. Prem-QA พูดว่า:

  เมื่อเช้า……ลูกสาวที่เรียนอยู่ชั้นอนุบาล2 โรงเรียนอนุบาลสกุลรัตน์ (ขออนุญาตเอ่ยชื่อ รร.ค่ะ)
  มาท่องให้ฟัง..
  “อาเซียนมีทั้งหมด 10 ประเทศด้วยกันคือ ……………….”
  ท่องไปจนครบ 10 ประเทศ

  แต่เชื่อแน่ค่ะว่า..ผู้ใหญ่หลายท่านอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีประเทศอะไรบ้าง…แล้วอาเซียนเขาทำอะไร..เพื่ออะไร
  เพราะฉะนั้นแล้ว… อย่าให้อายเด็กค่ะ….

  ^___^

  ขอบคุณมากค่ะ

You must be logged in to post a comment.