0

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับอาเซี่ยน 2

เกร็ดความรู้อาเซียน

  อาเซียน +3 และ อาเซียน +6 คืออะไร ?

อาเซียน +3 คือ กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และ 3 ประเทศนอกอาเซียน ได้แก่

1) จีน

2) ญี่ปุ่น

3) เกาหลีใต้

อาเซียน +6 คือ กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และ 6 ประเทศนอกอาเซียน ได้แก่

1) จีน

2) ญี่ปุ่น

3) เกาหลีใต้

4) ออสเตรเลีย

5) นิวซีแลนด์

6) อินเดีย

 

แหล่งที่มา : สำนักงาน กศน.  www.nfe.go.th

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.