2

วันที่ 28 มี.ค. 55 เลขานุการประชุมคณะกรรมการบริหารกองกลาง

 

สรุปสาระสำคัญคือ ผอ.กองกลาง ติดตาม กำกับดูแลการประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ที่ได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555 ในส่วนของงานเลขานุการ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเลขานุการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้งานเลขานุการได้ประสานงานไปยังวิทยากรแล้ว โครงการจะดำเนินการในช่วงต้นเดือน มิถุนายน 2555 โปรดติดตามความคืบหน้าของโครงการต่อไป

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. jintara พูดว่า:

    กรพ .รายงานตัวชี้วัดบ่เกินวันที่ 3 นะคะพี่หัวหน้า

  2. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

    ต้องยอมรับว่าบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ เป็นผู้มีความสามารถพิเศษหลายด้านครับ ไม่ว่าจะเป็น การประสานงาน การวางแผน เทคนิคพูด เป็นต้น ซึ่งหลายท่านมีเทคนิคที่ดีมาก ยังไงอยากให้มาแลกเปลี่ยนครับ

You must be logged in to post a comment.