0

วิธีการหางานให้ได้งานทำ

จากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ทำให้หลายคนหมดความหวังที่จะได้งานทำ แต่ก็อดที่จะคาดหวังไม่ได้ว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นในสักวันหนึ่งข้างหน้า แต่ก็ไม่ควรฝากอนาคตไว้กับความหวังเพียงอย่างเดียว แม้ว่าการจ้างงานของแต่ละบริษัทจะลดน้อยลง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่จ้างเลย ขึ้นอยู่กับว่ามีความสามารถแค่ไหนที่จะได้งานนั้นมาทำ เพราะต้องเจอกับคู่แข่งขันในจำนวนที่มากขึ้น แต่ก็ยังคงมีเหตุปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่มีงานทำ

 ค่านิยมหลัก ๆ ที่อาจจะทำให้ไม่ได้งานทำ คือยังคงอยู่ในความคิดความเชื่อแบบเดิมที่มักเลือกงาน เลือกองค์กร เลือกค่าจ้าง และเงื่อนไขในการจ้างงาน หลายคนมักตั้งเงื่อนไขว่าจะต้องทำงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียง และได้เงินเดือนสูง ๆ เท่านั้น โดยมองข้ามบริษัทขนาดเล็ก นั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนจำนวนมากยังคงไม่มีงานทำ คุณต้องเข้าใจว่าภาวะที่เศรษฐกิจยังคงคลุมเครือเช่นนี้ โอกาสที่จะได้งานทำก็ริบหรี่เช่นกัน หากเรามีโอกาสที่จะได้งานทำ ก็ควรทำไปก่อน อย่างน้อยก็ได้ประสบการณ์ในการทำงาน เงื่อนไขที่น้อยลงในการจะทำงาน จะช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ในการได้งานทำให้คุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่หรือไม่ก็ตาม

 การเริ่มต้นที่ดีในการมองหางาน อยากให้คุณลองวิเคราะห์ดูว่าคุณมีจุดอ่อน จุดแข็งอะไรบ้าง ทั้งเรื่องการศึกษา ความสามารถพิเศษ บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย และทัศนคติเชิงบวกที่จะนำไปใช้ในการสมัครงาน คุณมีคุณสมบัติเหล่านี้มากน้อยแค่ไหน จากนั้นจึงค่อยเขียนเรซูเม่เพื่อใช้ในการสมัครงาน แต่อย่างน้อยก่อนที่จะไปสมัครงานคุณก็ควรที่จะศึกษาดูสักเล็กน้อยว่าบริษัทที่คุณจะไปสมัครงานนั้นทำธุรกิจประเภทไหน จะได้เข้าใจแนวทางเพื่อช่วยในการสัมภาษณ์งานได้ในระดับหนึ่ง เรซูเม่เป็นเหมือนด่านแรกของการสมัครงาน ไม่เพียงแต่จะต้องน่าสนใจ ประทับใจนายจ้างเท่านั้น แต่ยังอาจต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณที่ครบถ้วน กระชับ อ่านง่าย ชัดเจน และมีความเป็นมืออาชีพ

 สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤติของการหางานไปได้ คุณต้องไม่เลือกงาน มีงานอะไรก็ทำไปก่อนศึกษาข้อมูลขององค์กรที่จะไปสัมภาษณ์งานไว้บ้าง เพราะคนที่มีข้อมูลอยู่ในมือ ก็ย่อมได้เปรียบกว่าคู่แข่งคนอื่น ๆ ไม่มากก็น้อย และต้องไม่คาดหวังว่างานแรกที่ทำจะมีความมั่นคง เพราะหนทางของการทำงานนั้นยาวไกล เราทำงานก็เพื่อหวังประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.