0

การจัดลำดับความสำคัญของงาน

จากกฎ 80/20 ถ้างานเรามี 100 อย่าง จะพบว่า มีงานสำคัญๆ อยู่ 20% ที่ทำแล้ว

ให้ผลลัพทธ์ถึง 80% ของงานทั้งหมด ในขณะที่ งานอีก 80% ที่เหลือ ถึงทำเสร็จ

ก็จะให้ผลแค่ 20 % เท่านั้น

หากรู้จักการจัดระเบียบและการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น การวางแผนการทำงาน

การทำงานชิ้นสำคัญตามลำดับในแต่ละวัน การสร้างวินัยให้กับตนเอง

……..ตลอดจนการบริหารเวลาในการทำงานเพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีลำดับขั้นตอน

ก็จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

***ความสำเร็จในการทำงานจะเริ่มต้นจากการจัดสิ่งต่างๆ ให้เป็นระบบระเบียบ ***

การจัดลำดับความสำคัญของงาน : ความสามารถในการจัดลำดับงานที่หลากหลายทั้งที่

เป็นงานประจำ และงานโครงการให้สำเร็จ ตรงตามเวลาที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหาที่เกิดจากการทำงานไม่เป็นระบบ

- เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันหมดไปกับการทำสิ่งที่ไม่มีความสำคัญใดๆเลย

- ทำงานอย่างเสร็จอย่างลวกๆ ไม่เรียบร้อย

- มีปัญหาในการแยกเยอะงานที่สำคัญออกจากงานอื่นๆ

- รอให้ถึงเวลาจวนตัวจึงจะเริ่มลงมือทำงานชิ้นสำคัญ

- เริ่มงานพร้อมๆกันหลายงาน แต่ไม่เคยทำได้สำเร็จเลยสักอย่าง

- ตัดสินใจไม่ถูกว่าควรจะทำงานอะไรเป็นลำดับต่อไป

- ทำงานชิ้นเดิมซ้ำอีกครั้ง เพราะจัดระบบงานของตัวเองไม่ดีพอ

- ไม่สามารถรับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูงได้

การวิเคราะห์งานเพื่อจัดลำดับความสำคัญ

1. งานปกติ – งานที่นักบริหารทำ เช่น การสอนงาน มอบหมายงาน

2. งานประจำ – งานที่ทำแบบเดิมๆประจำวัน

3. งานเร่งด่วน – นโยบายเร่งด่วน

4. งานริเริ่มสร้างสรรค์ – นักบริหารที่ดีต้องทำงานริเริมสร้างสรรค์

สามารถแบ่งงานออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

(A) สำคัญ และ เร่งด่วน : ฝากใครทำไม่ได้ ต้องทำเอง ทันที เร่งด่วน รอช้าไม่ได้

และต้องสำเร็จด้วย

(B) สำคัญ แต่ไม่เร่งด่วน : ฝากใครทำไม่ได้ ต้องทำเอง แต่ไม่ด่วนมาก ต้องจัดสรรเวลา

มาทำ และต้องสำเร็จด้วย

(C) ไม่สำคัญ แต่ เร่งด่วน : ฝากคนอื่นทำได้ แต่ต้องทำทันที ไม่ควรช้า

(D) ไม่สำคัญ และ ไม่เร่งด่วน : ฝากใครทำก็ได้ ถ้าว่างจริงๆแล้วจะทำ งานอย่างนี้

ถ้าจัดดีๆ อาจจะถูกผลัดไปได้ และบางครั้ง กลับมาดูอีกครั้ง ก็ไม่สำคัญว่าจะเสร็จ

หรือไม่ก็ไม่เสียหายอะไร

แผนภูมิการจัดลำดับความสำคัญของงาน

การจัดลำดับ

สำคัญมาก

สำคัญน้อย

เร่งด่วนมาก

C

เร่งด่วนน้อย

B

D

 

พิจารณาว่างานใด A B C หรือ D ?

……………………………………….ต้องทำวันนี้และเดี่ยวนี้

……………………………………….ควรทำวันนี้

……………………………………….ควรทำวันพรุ่งนี้

……………………………………….ทำวันใดก็ได

สรุปประโยชน์จากการจัดลำดับความสำคัญ

1. งานสำคัญ งานเร่งด่วน เสร็จทันเวลา

2. ทำงานได้ครบตามลำดับความสำคัญได้มากที่สุด

3. มีสมาธิในการทำงาน ไม่ต้องพะวงในหน ลายเรื่อง การทำงานไม่ซ้ำซ้อน

 

ขอขอบคุณทุกข้อมูลจาก INTERNET

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.