0

แก้ปัญหาวันที่ outlook 2007 แสดงผลเป็น none

web
การแก้ไขปัญหาที่ outlook 2007 แสดงผลในส่วนของวันที่เป็น none
คือไม่สามารถแสดง timestamp ที่ได้จากการสื่อสารระหว่าง host ได้
สาเหตุเกิดจากการที่เราตั้งค่า date format ไว้ไม่ตรงกับ host ทำให้ข้อมูลวันที่
ที่ host ส่งมาไม่สามารถแสดงผลได้ครับ วิธีการแก้ไขให้เข้าไปที่เมนู View ->
แล้วไปที่ Current View -> จากนั้นไปที่ Customize หรือ Customize Current View
แล้วเลือก fields ที่ต้องการ ปรับแต่ง date format ให้ตรงตาม host ที่กำหนดไว้ครับ
สำหรับ host naxza กำหนดรูปแบบของ date ตามนี้ครับ

 

บทความโดย

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.