5

ครั้งแรก… กับการส่งบทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติ #1

ด้วยเงื่อนไขของการรับทุนวิจัย ทำให้ต้องแสวงหาแหล่งตีพิมพ์บทความวิจัย เพื่อนำมาประกอบการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย งวดสุดท้าย  จึงเป็นตัวบังคับให้ต้องเขียนบทความ และต้องหาที่ตีพิมพ์  และจากจุดของการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ จึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะต้องหาแหล่งตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์การประกันฯที่กำหนด (มิฉะนั้นก็เสียชื่อคน QA แย่ละซิ) จนทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ ที่จะต้องเริ่มแสวงหาว่าที่ใดที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงได้มีโอกาสเจอแหล่งตีพิมพ์ที่เป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จึงได้ลองนำบทความที่มีอยู่ส่งไปยังแหล่งดังกล่าว ซึ่งก็ได้รับการตอบรับ พร้อมกับการแจ้งรายละเอียดในการพิจารณาหรือประเมินคุณภาพของบทความที่จะได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (เฉพาะของแหล่งตีพิมพ์นี้)  ดังนั้น วันนี้จึงขอมาเล่าให้ฟังว่าแหล่งตีพิมพ์ที่ได้ส่งไปนั้น มีกรอบและหลักเกณฑ์สำหรับคณะกรรมการที่เป็นชุดคณะกรรมการพิจารณาบทความฯ ที่จะได้รับการตีพิมพ์ฯ จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาว่าบทความนั้นๆ สมควรจะได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์หรือไม่นั้น จะมีประเด็นและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาหลายส่วน  ดังนี้ 

Evaluation Content and Result:
1. Innovation
2. integrality
3. quantity of information
4. readability
5. construction
6. applicability
7. Presentation and English
8. Match to Conference Topic

โดยกำหนดระดับคุณภาพของประเด็นที่ใช้เป็นกรอบในการพิจารณา ดังนี้
1. Poor
2. Fair
3. Good
4. Very Good
5. Outstanding

 และสุดท้าย จะมีการกำหนดระดับของการตอบรับการตีพิมพ์ไว้ ดังนี้
Accepting decision: (please chose one)             
(A1) Strongly Accept   (A2) Accept     (A3) weakly Accept

(R1) Strongly Reject    (R2) Reject     (R3) weakly Reject

 แต่อย่างไรก็ตาม ด่านแรกของการตอบรับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการนี้นั้น เงื่อนไขที่แหล่งตีพิมพ์ได้มีการกำหนดเป็นเงื่อนไขนั้น มีเงื่อนไขที่ละเอียดและชัดเจนมาก ไม่ว่าจะเป็น ภาษา รูปแบบ เป็นต้น  ซึ่งหากบทความที่เราส่งไปนั้น ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เบื้องต้นก็ยากที่จะถูกนำมาพิจารณาในหลักเกณฑ์ต่อๆ มานี้ได้เลย

แต่อย่างไรก็ตาม แต่ละแหล่งตีพิมพ์ ก็จะมีลักษณะ รูปแบบ และหลักเกณฑ์ในพิจารณาตอบรับฯ ที่แตกต่างกันไป เพราะฉะนั้น ผู้ที่จะส่งบทความไปตีพิมพ์จึงต้องศึกษาประเด็นและรายละเอียดของแต่ละแหล่งฯเป็นอย่างดี ก่อนที่จะส่ง เพราะมิฉะนั้นจะทำเราให้เสียในการตีพิมพ์ เพราะแต่ละที่ใช้ระยะและเวลาในการพิจารณานานพอสมควร และหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพบทความเพื่อนำไปตีพิมพ์ บางที่ก็จะไม่แสดงหรือเผยแพร่ไว้ แต่เขาจะส่งมาให้หลังจากที่มีการพิจารณาบทความเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะตอบกลับมาพร้อมกับแสดงข้อมูลว่าคุณภาพบทความเราเป็นอย่างไร

วันนี้ ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ…  ขอบคุณคะ
(ครั้งนี้หรือวันนี้เราอาจจะยังทำได้ไม่ดีที่สุด แต่ครั้งต่อไปหรือวันต่อๆ ไป มันจะต้องดีขึ้นกว่าเดิม  ถ้าเราตั้งใจหรือคิดจะทำ)

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. kamphanat.a พูดว่า:

  ยอดเยี่ยมมากครับ
  ขอติดตามภาค2
  ขอเอาเป็นตัวอย่างในการต่อไป
  ขอบคุณของฝากที่ได้ใช้ประโยชน์จริง คือตัวจิ่ม tablet
  พิมพ์เมนต์นี้ ก็ใช้ของฝากครับ
  ร่วมกู้สร้างสรรค์ พัฒนา มมส ต่อไป
  ปล.อยากอ่านบทความวิจัย ครับ ทั้ง2ภาค ไทย อังกฤษ
  ขอบคุณมากครับ

 2. rungreang.s พูดว่า:

  หากต้องการค้นหาวารสารที่มีคุณภาพ สอบถามที่สำนักวิทยบริการเพิ่มเติมได้นะคะ

 3. phanomphon พูดว่า:

  ใช่คะ สำนักวิทยบริการจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้มากคะ แต่ถ้าจะส่งบทความตีพิมพ์วารสาร และเอามาแนบการเบิกจ่ายเงินวิจัยงดสุดท้าย จะต้องวางแผนเรื่องระยะเวลาให้ดีคะ เพราะหลายๆ วารสารจะมีกระบวนการพิจารณาที่ใช้เวลานาน และจะส่งผลกับการสิ้นสุดการเบิกจ่าย หรือการไม่สามารถกันเงินได้ต่อ.. ถ้านานเกินไป… ขอบคุณค่ะพี่รุ่งเรือง เดี๋ยวจะไปขอใช้บริการนะคะ

 4. phanomphon พูดว่า:

  ภาคภาษาไทย พี่จะพยายามหาให้นะแจ็ค แต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะฮาร์ดดิสเสีย ส่วนภาคภาษาอังกฤษ เอาเล่มกับพี่ไปดูได้เลย ภาษาไทยจะพยายามหาและส่งให้อีกทีนะ แต่จริงๆ พี่แนะนำให้ดูภาคภาษาอังกฤษนะ เพราะภาคภาษาไทยเราเขียนได้ 6 หน้าก็จริง แต่บางครั้งไปแปลมันจะมีความแตกต่างไปบ้างแต่ก็ไม่มาก หรือบางครั้งทางคณะกรรมการพิจารณา อาจจะเสนอให้เราปรับหรือแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ส่งไป ก็จะทำให้มีความแตกต่างกันระหว่างภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หรือแม้แต่การควบคุมจำนวนหน้าต่อบทความ ซึ่งเขาจะกำหนดว่าบทความที่ส่งจะต้องไม่เกินเท่านั้นเท่านี้ แต่ถ้ามีจำนวนหน้าที่เกิน จะต้องจ่ายเพิ่มอีก หน้าละประมาณพันกว่าบาท ซึ่งราคาก็ขึ้นกับแต่ละแหล่งว่าจะคิดอัตราต่อหน้าเท่าใด ดังนั้น ผู้ที่ส่งบทความไปส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีคนที่อยากจะจ่ายเพิ่ม เพราะค่าใช้จ่ายเบื้องต้นก็สูงแล้ว อีกทั้งรูปแบบหรือ template ที่แต่ละแหล่งกำหนดให้เราจัดส่งก็จะแตกต่างกันไป บางแหล่งมีการแบ่งคอลัมภ์ บางแหล่งไม่ต้องแบ่ง ขนาดฟอนต์แต่ละส่วนก็กำหนดแตกต่างกัน… ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้มีความแตกต่างระหว่างบทความภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษที่จะไม่มีความตรงกันแบบตัวต่อตัวอย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตามคุณภาพของบทความที่เขาพิจารณาก็จะมีกรอบในการพิจารณา เช่น กรอบข้างต้นสำหรับแหล่งตีพิมพ์นี้ และอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละที่จะกำหนด

 5. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

  ป๊าด คือมีแต่คนคุณภาพเว่ากันแถะครับ บักหล่าหละสะออนหลาน ได่แต่เว่าวา “สุดยอดหลาย ๆ ครับ” และขอแสดงความยินดีกับพี่รุ่งเรื่องด้วยครับ

You must be logged in to post a comment.