7

การทำหน้าที่วิทยากร1

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ได้มีโอกาสเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณและเทคนิคเบื้องต้นเกี่ยวกับการร่างและเขียนหนังสือราชการร่วมกับคุณรัชนี ปทุมชัย ให้กับอบต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม (ประกอบด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ประมาณ 30 คน) ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจานมหาสารคาม เวลาประมาณ 11.00 -16.00 น. เตรียม PowerPoint เป็นเครื่องมือช่วยการบรรยาย ซึ่งมีประมาณ 50 เฟรม มีเอกสารประกอบการบรรยาย ได้แก่ โครงสร้างหนังสือราชการ รูปแบบหนังสือราชการ 6 ชนิด รูปแบบการพิมพ์หนังสือ แบบทดสอบและกิจกรรมการร่างหนังสือ ความคาดหวัง ผู้รับฟังได้รับรู้ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 รูปแบบของหนังสือราชการ  รูปแบบการพิมพ์หนังสือ การมีส่วนร่วมกิจกรรมทำแบบทดสอบและร่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน   โดยช่วงแรกบรรยายเรื่องความรู้เกี่ยวกับระเบียบฯ งานสารบรรณ รูปแบบของหนังสือราชการ หนังสือภายนอก หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ (ยกเว้น หนังสือข่าว) หนังสือรับรอง ใช้กระดาษตราครุฑ ขนาดครุฑ 3 ซ.ม. สีดำหรือครุฑดุน วางที่กึ่งกลางหน้ากระดาษ หนังสือภายในใช้กระดาษบันทึกข้อความ ที่มีครุฑขนาด 1.5 ซ.ม. สีดำ วางด้านซ้ายมือของหัวกระดาษหรือซองหนังสือ ช่วงบ่ายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างหนังสือภายนอก และหนังสือภายใน  รูปแบบการพิมพ์หนังสือ ได้แก่ การกั้นระยะในการพิมพ์ จังหวะเคาะในหนึ่งบรรทัด กั้นระยะขอบกระดาษซ้ายมือ 3 ซ.ม. ขวามือ 2 ซ.ม. การพิมพ์ 1 หน้ากระดาษ เอ 4 การย่อหน้า 10 จังหวะเคาะ การพิมพ์เลขหน้าหนังสือที่มีหลายหน้า เช่น -2- ที่กึ่งกลางหน้ากระดาษ  การพิมพ์ข้อความของหนังสือที่เหลือยกไปพิมพ์ในหน้าสุดท้ายซึ่งควรจะต้องมีข้อความของหนังสือเหลือไปพิมพ์ในหน้าสุดท้ายอย่างน้อย 2 บรรทัด ก่อนพิมพ์คำลงท้าย การพิมพ์คำต่อเนื่องของข้อความที่จะยกไปพิมพ์หน้าใหม่ไว้ด้านล่างทางมุมขวาของหน้านั้น แล้วตามด้วย … (จุด 3 จุด) โดยให้เว้นระยะห่างจากบรรทัดสุดท้าย 3 ระยะบรรทัดพิมพ์ เป็นต้น การใช้คำในหนังสือราชการ และเทคนิคเบื้องต้นในการเขียนหนังสือ โดยคุณรัชนี ปทุมชัย สิ่งที่ได้ตามความคาดหวังและเกินความคาดหวัง การแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม ๆ ละ ประมาณ 10 คน โดยทุกคนทุกระดับในกลุ่มมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ การทบทวนความรู้ในเอกสาร มีความกระตือรือร้นร่วมกันทำแบบทดสอบ ร่างพิมพ์หนังสือ และการนำเสนอการร่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน การถามตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบรรณ ได้แก่ หน่วยงานใดบ้างที่ใช้ระเบียบฯ งานสารบรรณ การให้เลขที่หนังสือของศูนย์เด็กเล็กซึ่งมีลักษณะเลขซ้ำกัน การลงตำแหน่งปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน รักษาการแทน คำขึ้นต้น เรียน กราบเรียน คำลงท้าย ขอแสดงความนับถือ ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง เป็นต้น ซึ่งผู้ที่ตอบคำถามถูกต้องจะได้รับของที่ระลึกซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคุณณัฐยา จอมพุทรา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ สมุดบันทึก  ถุงผ้า ร่ม ฯลฯ ที่มีโลโก้สัญลักษณ์ตรามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ช่วยสร้างบรรยากาศให้มีความสนุกสนานเป็นกันเอง ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการกองฯ ณัฐยา จอมพุทรา ไว้ ณ โอกาสนี้ ขอบคุณคุณรัชนี ปทุมชัย ผู้ร่วมเป็นวิทยากร และขอบคุณผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคามทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมจนสำเร็จด้วยดี

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

  ขอบคุณหลาย ๆ ครับพี่อุ๋ มาอบรมเชิงปฏิบัติการให้พี่น้อง มมส เราหน่อยครับ ใช้ผิดกันบ่อยโดยเฉพาะผมเอง พี่อุ๊ครับผมไม่เข้าใจ “การพิมพ์ข้อความของหนังสือที่เหลือยกไปพิมพ์ในหน้าสุดท้ายซึ่งควรจะต้องมีข้อความของหนังสือเหลือไปพิมพ์ในหน้าสุดท้ายอย่างน้อย 2 บรรทัด” ช่วยอธิบายเพิ่มทีครับ งงๆๆๆ และขอเรียนถามอีกประเด็นคือ ทางผู้เข้าร่วมอมรบได้แลกเปลี่ยนในส่วนไหนเพิ่มเติมอีกไหมครับ หากเป็นไปได้ อยากให้พี่อุ๊ ได้นำความรู้ในแต่ละหัวข้อมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับ….

 2. Sureeporn Watcharinchai พูดว่า:

  ขอบคุณคุณสวัสดิ์ค่ะ สำหรับข้อคำถามวิธีการพิมพ์หนังสือ “ข้อความของหนังสือเหลือไปพิมพ์ในหน้าสุดท้ายอย่างน้อย 2 บรรทัด ก่อนพิมพ์คำลงท้าย” อธิบายด้วยตัวอย่างการพิมพ์หน้า 2 และรูปแบบของหนังสือภายนอก สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กองกลาง http://www.center.msu.ac.th เมนู download หนังสือราชการ ขอบคุณค่ะ

 3. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

  ขอบคุณหลาย ๆ ครับพี่อุ๊ … เรียนทุกท่านว่าเรื่องนี้สำคัญมากนะครับ เพราะหน่วยงานผม ได้ให้บุคลากรใครต้องการทำอะไร ก็ร่างและทำหนังสือเอง โดยฝ่ายธุรการมีหน้าที่ออกเลขอย่างเดียว จึงเป็นภาระที่ต้องเรียนรู้จริง ๆ ครับ

 4. Prem-QA พูดว่า:

  จากใจจริง.. อยากให้จัดให้มีการอบรมฯ แบบนี้ภายในมหาวิทยาลัยของเราด้วยค่ะ พี่อุ๊
  เพราะบุคลากรบางคน.. บางหน่วย ทำรูปแบบผิดๆ เพี้ยนๆ ไป ก็จะเป็นอยู่เช่นนั้นตลอดไป
  รุ่นน้องๆ รุ่นหลังๆ ก็จะพลอยดูเป็นแบบอย่าง (ที่ผิด) ตามไปด้วย ซึ่งไม่เป็นผลดีเลย

  ขอบคุณค่ะ
  ^__^

 5. Sureeporn Watcharinchai พูดว่า:

  รูปแบบหนังสือราชการที่พบว่ามักทำผิดมีชนิดไหนบ้างคะ

  • Prem-QA พูดว่า:

   อาจจะไม่ถึงกับผิดรูปแบบ/ฟอร์ม
   แต่มีเพี้ยนๆ ไปนิดหน่อยค่ะ

   เช่น – ใช้ตราครุฑขนาดใหญ่ ในบันทึกข้อความ
   – ขนาดฟอนท์ของคำว่า “บันทึกข้อความ” เคยเจอทั้งขนาด เล็ก/กลาง/ใหญ่
   ขนาดฟอนท์จริงๆ ตามระเบียบต้องเท่าไหร่คะ (บ้างก็บอก 28 พอยท์ บ้างก็ว่า 29 พอยท์)
   – การวางตำแหน่งของรายละเอียดต่างๆ

   **จริงๆ ที่ว่ามา ก็มีในระเบียบงานสารบรรณ
   แต่ส่วนใหญ่อาจจะมองข้ามจุดเล็กๆ ไป เลยไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ค่ะ
   ซึ่งจริงๆ แล้วก็ไม่ควรจะมองข้ามเลยค่ะ..
   เราควรจะให้ความสำคัญทุกรายละเอียดของหนังสือราชการ

 6. Sureeporn Watcharinchai พูดว่า:

  เห็นด้วยค่ะ การให้ความสำคัญทุกรายละเอียดของหนังสือราชการ เราอาจปรับการพิมพ์หนังสือราชการให้แตกต่างได้ตามความเหมาะสม (หากมีความจำเป็น) โดยให้คำนึงถึงความสวยงามและรูปแบบของหนังสือราชการเป็นสำคัญ
  สำหรับส่วนหัวของหนังสือภายใน
  ระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบนถึงครุฑ 1.5 ซ.ม.
  “บันทึกข้อความ” พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนาขนาด 29 พอยท์ และปรับค่าระยะบรรทัดจาก 1 เท่าเป็นค่า Exactly
  35 พอยท์
  “ส่วนราชการ วันที่ เรื่อง” พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนาขนาด 20 พอยท์

You must be logged in to post a comment.