3

การบริหารงานพัสดุ

การบริหารงานพัสดุ  ถือเป็นหัวใจสำคัญและเป็นงานที่สนับสนุนและส่งเสริมให้การทำงานด้านอื่น ๆ ขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดไว้ แต่หากหน่วยงานมีการบริหารงานพัสดุที่ล่าช้า ก็อาจทำให้งานที่ทำไม่ประสบผลสำเร็จ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ได้

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. wara_32 พูดว่า:

  เห็นด้วยอย่างยิ่ง

 2. saichon พูดว่า:

  ขอบคุณครับ

 3. chaiwat กองคลังและพัสดุ พูดว่า:

  บทความดีมากๆเลยครับ

You must be logged in to post a comment.