1

สรุปข่าวการประชุมเตรียมงานประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติเรื่อง ‘Biodiversity: the challenges in a changing environment of SE Asia’


สรุปข่าวการประชุมเตรียมงานประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา 15.00-17.00 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการและวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ‘Biodiversity: the challenges in a changing environment of SE Asia’ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 3-7 ธันวาคม 2555 นี้ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับ
1)The Centre National de la Recherche Scientifique (National Center for Scientific Research, CNRS: http://www.cnrs.fr/)
2) Institut de recherche pour le développement (IRD,http://en.ird.fr/)
3) French agricultural research organization (CIRAD: http://www.cirad.fr/en/home-page)
4) Université Montpellier 2 (UM2)
ทั้งนี้ ประเทศต่างๆในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วย ได้แก่
1) Universiti Malaysia Sarawak
2)ประเทศมาเลเซีย
3) National University of Singapore
นอกจากนี้ เราได้ทำหนังสือเชิญมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ร่วมลงนามความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้ส่งอาจารย์นักวิจัยและนิสิตเข้าร่วมในการประชุมด้วยผู้เข้าร่วมในการประชุมเตรียมงานในครั้งนี้  ประกอบด้วย ศ.ดร. ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ในฐานะประธานการจัดงาน และ Prof. Serge Morand ผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ในฐานะประธานร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วย รศ.ดร.โรจน์ชัย ศัตรวาหา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช, คณาจารย์และนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่จะเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกัน

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะจัดขึ้นเป็นเวลา 5 วัน โดย 2 วันแรก จะเปิดกว้างสำหรับ คณาจารย์ นักวิจัย รวมถึงครูและนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจในสาขาที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งภายในและต่างประเทศ เข้าร่วมประมาณ 500 คน โดยได้เชิญวิทยากรจากหลากหลายองค์กร จากต่างประเทศ ได้แก่
1) IUCN Asia
2) UNESCO
3) National University of Singapore
4) Universiti Malaysia Sarawak
5) University California San Dieago
6) University of New South Wales, Australia
7) ICIS, Amsterdam, The Netherlands
8) ICEM
9) CIRAD
10) IRD  เป็นต้น
และวิทยากรในประเทศไทย ได้แก่ สกว., Biotec, NIDA, AIT, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นต้น สาระสำคัญจะประกอบไปด้วยเนื้อหาหลัก 6 ด้าน ดังนี้
1) Southeast Asian Biodiversity
2) Global changes and the evolution of SEA biodiversity
3) Biodiversity conservation
4) Biodiversity and Health
5) Living and genetic resources, ecosystem services, economics of biodiversity
6) Biodiversity, school teachers and curriculum

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการใน 3 วันหลัง จะเน้นเนื้อหาหลัก 3 ด้าน ได้แก่
1) Participatory tools, conflict resolution, using modelling
2) GIS and Biodiversity
3) Innovative statistics for biodiversity and management

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ น่าจะเป็นส่วนสำคัญที่จะสามารถสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้กับประเทศไทย และประเทศอื่นในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากสถานภาพของความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย สามารถเกี่ยวโยงต่อไปยังงานวิจัยในระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ

ผู้สนใจที่จะเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดที่จะประกาศเพิ่มเติมในเวปไซด์เร็วๆนี้

>> คลิกเพื่อดูรูปภาพข่าวเพิ่มเติม <<

หัวหน้าโครงการ/ข่าว  โดย นางรัชนี นามมาตย์ภาพ โดย นายวีระ ทองเนตร

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

    มีอะไรให้ช่วยเหลือในฐานะที่ช่วยได้บอกนะครับ ยินดีเสมอ แต่ขอออกตัวก่อนนะครับว่า พูดภาษาอังกฤษบ่เก่งครับ 5555+

You must be logged in to post a comment.