17

GFMIS คืออะไร

GFMIS คืออะไร

คำว่า GFMIS” ย่อมาจาก Government Fiscal Management Information System ซึ่งรัฐบาลจะใช้ GFMIS เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการคลังภาครัฐ และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการคลัง และปรับทิศทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างทันท่วงที

 

GFMIS ได้ถูกออกแบบ จัดสร้างระบบบริหารงานการคลังภาครัฐของประเทศไทย อย่างสมบูรณ์แบบ ในด้านรายรับ รายจ่าย การกู้เงิน เงินคงคลัง บัญชีการเงินแบบเกณฑ์คงค้าง บัญชีสินทรัพย์ถาวร

บัญชีต้นทุน บัญชีบริหาร แบบ Single Entry ซึ่งรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำ การอนุมัติ การเบิกจ่าย การปรับปรุง และการติดตามการใช้งบประมาณที่เน้นการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แบบ Output – Outcome โดยเป็นการสร้างฐานข้อมูลกลางด้านการเงินการคลังภาครัฐ แบบ Matrix และ Online Real Time ซึ่งทุกส่วนราชการ เริ่มใช้งานระบบจริง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2547

 

ระบบงาน GFMIS ประกอบด้วย ระบบงานหลัก 2 ด้าน คือ

(1) ระบบด้านปฏิบัติการ (ใช้ Software SAP R/3) ประกอบด้วยระบบการบริหารงบประมาณ การรับ-

จ่าย การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ บัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง บัญชีสินทรัพย์ถาวร บัญชีต้นทุน

บัญชีบริหาร การจัดซื้อ-จัดจ้าง การบริหารเงินสด และเงินคงคลัง

(2) ระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร (ใช้ Software SAP BW) ประกอบด้วยข้อมูลเพื่อการบริหารด้านการเงิน

การคลัง สำหรับนายกรัฐมนตรี เรียงลำดับจนกระทั่งถึงระดับอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด CEO

ผู้บริหารด้านการเงิน  CFO แบบ Online Real Time และหลายมิติ

ระบบ GFMIS จะครอบคลุม การบริหาร การใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ

ที่ผ่านบัญชีเงินคงคลัง และไม่ผ่านบัญชีเงินคงคลังบางส่วน เฉพาะยอดเงินที่สามารถระบุ ติดตามและบันทึกรายการในระบบในปัจจุบันได้

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้นำระบบ  GFMIS  มาใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2548 และปัจจุบันข้อมูลด้านรับ – ด้านจ่าย –ด้านบัญชี  -ด้านสินทรัพย์ ทั้งเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณอยู่ในระบบ GFMIS ทั้งหมด  รัฐบาลโดยกรมบัญชีกลางสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ทุกขณะ

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลงาน

นายปลวัชร   ปัดเสน

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. nutthanicha พูดว่า:

  เป็นความรู้ใหม่ ทางด้านการบริหารงานคลังของหน่วยงานภาครัฐ

 2. chaiwat กองคลังและพัสดุ พูดว่า:

  ขอบคุณสำหรับบทความที่มีความรู้ครับ

 3. peter_aung พูดว่า:

  ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ…ได้ความรู้นำมาใช้ประกอบการทำงานมากๆๆครับ…

 4. wilaluckกองคลังและพัสดุ พูดว่า:

  เป็นบทความที่มีประโยชน์มากค่ะ

 5. แหม่ม กองคลัง พูดว่า:

  เป็นบทความที่ดีมากค่ะ ถ้ามีโอกาสจะเขียนเนื้อหาเพิ่มต่อให้อีกค่ะ

 6. สุนันทา กองคลังและพัสดุ พูดว่า:

  ได้ความรู้เพิ่มดีมากๆค่ะ

 7. (เหมียว) กองคลังและพัสดุ พูดว่า:

  ดึค่ะคุณน้องก็กำลังใช้ GFMIS อยู่เหมือนกัน

 8. นีย์ กองคลังและพัสดุ พูดว่า:

  ได้เข้าระบบการทำงานของ GFMIS การจ่ายเงินงบแผ่นดินระบบเค้าดีมากค่ะ ทั้ง รวดเร็ว และเข้าใจง่ายค่ะ

 9. อรัญญา พูดว่า:

  ข้อมูลที่ได้จากระบบ GFIS สามารถตรวจสอบได้ทั้งผู้ปฏิบัติ ไปจนถึงผู้บริหาร ดีมาก ๆ เลยสำหรับข้อมูลที่ได้รับทราบ ขอบคุณมากเลยจ้า

 10. ratree_jiab พูดว่า:

  เป็นความรู้ที่ดีมากค่ะ

 11. จักริน กองคลังและพัสดุ พูดว่า:

  ระบบ GFMIS เป็นระบบของประเทศที่ให้ส่วนราชการนำมาใช้ ก็ถือว่าเป็นระบบที่ดีอีกระบบหนึ่ง แต่ก็ไม่เคยเข้าไปใช้ เห็นแต่รายงานของระบบ GFMIS ตัวเล็ก ๆ อ่านยาก และไม่ค่อยเข้าใจข้อมูลจากรายงาน อาจเป็นเพราะไม่ได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS จึงทำให้เข้าใจยาก

 12. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

  ป๊าด ดีขนาดนั้นเลย ต่อไปมหาวิทยาลัยอาจจะมีระบบที่สามารถตรวจสอบการทำงานของบุคลากรได้ทุกขณะเช่นกัน สิเฮ็ดจั๊งได๋หละฮึ…..

 13. kamoltip_aiw พูดว่า:

  ขอบคุณสำหรับข้อมูลคะ เป็นข้อมูลที่ดีจริงๆๆคะ

 14. ต่ายสุพาภรณ์ (กองคลังและพัสดุ) พูดว่า:

  กระต่าย สุพาภรณ์ ภูสาหัส พูดว่า
  ระบบ GFMIS เป็นระบบที่ดีมากแต่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามไม่ได้ใช้ทุกหน่วยงานจะเป็นส่วนกลางที่ใช้ระบบ ถ้ามหาวิทยาลัยปรับปรุงระบบ MIS เข้ากับระบบ GFMIS ได้จะเป็นเรื่องดีมากค่ะ

 15. screen158 พูดว่า:

  ระบบ GFMIS มมส. ของเราใช้งาน 8-9 ปี มาแล้วค่ะ ซึ่งเดิมการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน การเงินตั้งพิมพ์ฎีกาส่งเบิกจ่ายที่คลังจังหวัด… แต่พอใช้ระบบ GFMIS ทุกคณะ/หน่วยงานในมมส. ส่งเรื่องเบิกจ่ายที่กองคลังและพัสดุ การเงินเข้าระบบเบิกจ่ายเงินได้เลยคะ
  ส่วนตัว……ไม่เคยเขาไปใช้งานเลย แต่ได้ใช้ข้อมูลการรายงานผลการบิกจ่าย.. ผู้ที่ไม่เคยใช้อาจจะว่ายุ่งยาก สักหน่ยอ ต้องเข้าใจ้ถึงรหัสควบคุมการเบิกจ่าย
  ถือว่าเป้นระบบที่ดี เจ้าหน้าที่ได้รับผิดชอบโดยต้องควรตรวจสอบด้านรายรับ.-รายจ่ายให้ดีๆๆๆ

 16. จุฑามาศ จันทร์เปล่ง พูดว่า:

  เป็นความรู้ใหม่ ที่เราควรจะศึกษาเพิ่มเติมค่ะ

 17. สมจิตต์ กองคลัง พูดว่า:

  เงินงบประมาณแผ่นดิน ต้องเบิกในระบบ GFMIS ดีมากค่ะ

You must be logged in to post a comment.