0

ขั้นตอนในการให้บริการยานพาหนะ

ขั้นตอนการให้บริการยานพาหนะของ งานยานยนต์ กองกลาง  ดังนี้

1. ยืนใบขอใช้รถยนต์

-  จากหน่วยงาน

-  ยานยนต์พิจารณาจัดรถ

2. รอการอนุมัติใช้รถยนต์

-  หัวหน้าหมวดยานยนต์

-  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

3. แจ้งเรื่องให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

-  พนักงานขับรถยนต์

-  ผู้ขอใช้บริการ

4.  ลงทะเบียนการให้บริการ (งานงานยานยนต์)

หมายเหตุ  เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์  งานยานยนต์  กองกลาง มีเจ้าหน้าที่รอให้คำตอบสำหรับทุกท่านที่ขอใช้บริการ

 

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.