15

ตัวตนของ “คนทะเบียน”

การมองตนเองและการวิเคราะห์  SWOT  กองทะเบียนและประมวลผล

………………………………..

           ผลจากการพูดคุยของบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนพฤติกรรมของตนเอง  และการทำงานร่วมกับผู้อื่น  สามารถสรุปได้ดังนี้

1.  บุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล  จำนวน  30  คน  (ข้อมูล  ณ  วันที่ 12  ก.ค. 2555)  เข้าร่วมการจัดการความรู้  28  คน  แบ่งเป็น ชาย  9  คน  หญิง  19  คน

2.  มีช่วงอายุการทำงาน  อยู่  3  ระยะ  คือ

2.1  ช่วงน้อยกว่า 5  ปี  จำนวน  8  คน

2.2  ช่วง  5- 10  ปี จำนวน  11  คน

2.3  มากกว่า 10  ปี  จำนวน  9  คน

3.  จุดเด่นของบุคลากร  คือ  มีมุ่งมั่น  มีความตั้งใจ และพร้อมที่จะเรียนรู้ในการทำงาน

4.  จุดปรับปรุงของบุคลากร  คือ  การลำดับงาน  ความรอบคอบ ความคิดสร้างสรรค์  และพฤติกรรมและอารมณ์ส่วนตัวของแต่ละคน

5.  จุดเด่นของกองทะเบียนและประมวลผล  คือ  มีการทำงานเป็นทีม  มีผู้บริหารที่เป็นตัวอย่างที่ดี  มีความสามัคคี มีความอบอุ่น  มีบุคลากรที่ดี  แบ่งหน้าที่ภาระงานชัดเจน

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  และมีวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันที่ดี  (การไป มา  ลา  ไหว้)

6.  จุดปรับปรุงและพัฒนาของกองทะเบียนและประมวลผล  คือ  สภาพแวดล้อมของสำนักงานไม่เหมาะกับการให้บริการ  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานบางครั้ง

มีปัญหา  ไม่เคร่งครัดในระเบียบหรือข้อบังคับฯส่งผลให้ผู้รับบริการไม่ปฏิบัติตาม  การเอื้ออาทรจากผู้บริหารจนเกินไป  การประสานงานและการสื่อสารระหว่างบุคลากร  และการขาดความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

  เพื่อนสายสนับสนุนหน่วยงานอื่น ๆ อย่าลืมมาแลกเปลี่ยนนะครับ

 2. Darunee_si พูดว่า:

  กองอาคารหลายกว่าเด้อ

 3. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

  หลายกว่ายังงครับ อธิบายและแลกเปลี่ยนให้ฟังด้วยครับ

 4. ket_wang พูดว่า:

  เป็นข้อมูลดีมากเป็นประโยชน์สามารถนำไปปรับใช้ในหน่วยงานได้

 5. kingkong_tawan พูดว่า:

  แสดงข้อมูลของกองได้ดีมากๆครับ

 6. แตงโมเล็ก_กองคลังและพัสดุ พูดว่า:

  ดิฉันเป็นหนึ่งในผู้ร่วมทำงานกับกองทะเบียนและประมวลผล สามารถสัมผัสได้ถึงวัฒนธรรม และการทำงานของบุคลากรของกองทะเบียนและประมวลผล เป็นไปตามข้อมูลที่พี่สวัสดิ์ให้จริงๆค่ะ โดยเฉพาะ “จุดเด่น” ซึ่งหากคณะและหน่วยงานใดทำได้เช่นนี้แล้ว คงจะมีความสุขในการทำงานไม่น้อยเลยนะค่ะ

 7. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

  ขอบใจน้องโม เด้อหล่า น้องโม พี่กบ น้องเปิ้ล และงานคลังก็เป็นส่วนหนึ่งของกองทะเบียนฯ แล้วนะครับ

 8. แตงโมเล็ก_กองคลังและพัสดุ พูดว่า:

  ยินดีค่ะพี่สวัสดิ์

 9. beau_kuk พูดว่า:

  เป็นข้อมูลตัวอย่าง ที่ทุกหน่วยงานน่าจะนำมาแชร์กันเยอะๆนะค่ะ

 10. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

  ยามกินข้าว เอิ่นอ้ายกินน๊ำแน๊เด้อ

 11. สัจพงษ์ กองคลังและพัสดุ พูดว่า:

  ทำให้รู้จักคนทะเบียนเยอะขึ้น

 12. Final พูดว่า:

  ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลดีๆ

 13. Final พูดว่า:

  ^__^ ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลดีๆ

 14. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

  หากอยากรู้จักมากกว่านี้ อย่าลืมมาเยี่ยมเยียนกันบ้างนะครับ

 15. saowaluk Rattanapanya พูดว่า:

  ชาวกองทะเบียนยินต้อนรับทุกคน

You must be logged in to post a comment.