2

ความหมายของขยะอันตราย

ขยะอันตราย   ที่เกิดจากการบริโภคของชุมชนสามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มตามสภาพและองค์ประกอบของของเสีย ได้แก่
          1. ของเสียที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ของเสียเหล่านี้จะประกอบไปด้วยชิ้นส่วนหรือองค์ประกอบที่เราสามารถนำมาคัดแยกเอาชิ้นส่วนที่ยังอยู่ในสภาพดี ซึ่งสามารถนำมาผ่านกระบวนการผลิตเป็นสินค้าอีกครั้งหนึ่ง (recycle) ได้อีก ได้แก่ แบตเตอรี่รถยนต์ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ซากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว เป็นต้น

          2. ของเสียที่ไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ที่ไม่มีองค์ประกอบหรือส่วนประกอบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกเลยส่วนใหญ่มักจะประกอบไปด้วยสารเคมีที่มีการเสื่อมสถาพหลังการใช้งานแล้ว จะต้องทำการกำจัดเท่านั้น ได้แก่ ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยารักษาโรคและสารเคมีทางการเกษตรที่เสื่อมคุณภาพแล้ว เป็นต้น

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. chaded พูดว่า:

    ดีใจมากครับ..มมส.ไม่ค่อยมีขยะ ให้รกหูรกตา..ต้องขอบคุณกองอาคารสถานที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลาย..ขอบคุณครับ

  2. SANSABB พูดว่า:

    ได้ความรู้ขึ้นเยอะเลยครับ สำหรับขยะอันตราย แล้วใน มมส ของเรามีฐานข้อมูล หรือมีส่วนในการจัดการขยะอันตราย อย่างไรบ้างครับ ไหน ๆ เราก็มุ่งเข้าสู่ Green University แล้ว น่าจะดีนะครับถ้าเรามีฐานข้อมูลขยะอันตราย เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ เช่น ในพื้นที่ มมส มีขยะอันตรายคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นของขยะทั้งหมดที่เก็บได้ หรือ ในมหาวิทยาลัยเรา คณะใด หน่วยงานใด มีขยะพิษเยอะที่สุด สุ่มเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดอันตราย ผู้รับผิดชอบก็จะได้เผ้าระวังเป็นพิเศษ

You must be logged in to post a comment.