9

บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card)

บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card)

                    Fleet Card  คือบัตรอะไร ใช้อย่างไร  และ  มีประโยชน์อย่างไร ทำไมกองคลังและพัสดุ   จึงนำมาใช้ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บัตรเติมน้ำมันรถราชการ คือ บัตรเครดิตของหน่วยงานที่ออกโดยธนาคารผู้ออกบัตรเติมน้ำมันรถราชการเพื่อใช้สำหรับเติมน้ำมันรถราชการ  รวมถึง รถที่หน่วยงานยืมหรือเช่าไว้ ที่เบิกจ่าย  ค่าน้ำมันรถจากงบประมาณรายจ่าย
ยกเว้น รถประจำตำแหน่ง และใช้สำหรับค่าน้ำมันรถราชการประจำสำนักงาน ไม่รวมรายการค่าน้ำมันที่เกิดจากการใช้รถราชการเดินทางไปราชการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำบัตรเติมน้ำมันรถราชการมาใช้กับงานยานยนต์ ตั้งแต่ วันที่  8 มิถุนายน 2554 ต่อมามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เห็นว่าบัตรเติมน้ำมันรถราชการมีประสิทธิภาพลดต้นทุน และคล่องตัวในการใช้เติมน้ำมัน ตลอดจนได้ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ จึงได้ขยายให้หน่วยงานระดับคณะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานด้วย

วิธีการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ

 1. หน่วยงานแจ้งความประสงค์ขอใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการมาที่กองคลังและพัสดุ
 2. ทุกครั้งที่ขอใช้บัตรฯ หน่วยงานต้องมีหนังสืออนุมัติให้พนักงานขับรถยนต์เติมน้ำมัน พร้อมระบุชื่อและหมายเลข   ทะเบียนรถ
 3. พนักงานขับรถยนต์เบิกบัตรเติมน้ำมันรถราชการพร้อมรหัสประจำบัตร(PIN Number) พร้อมหนังสืออนุมัติเติมน้ำมัน และลงลายมือชื่อในทะเบียนควบคุมบัตรที่กองคลังและพัสดุ
 4. นำบัตรฯไปเติมน้ำมันรถราชการ และให้แจ้งชื่อ หมายเลขบัตร พร้อมหมายเลขกิโลเมตรที่เติมกับพนักงานของปั้มน้ำมัน
  ปตท.
 5. นำใบบันทึกรายการขาย (Sales Slip) ที่ลงลายมือชื่อ ใบกำกับภาษี พร้อมบัตรเติมน้ำมันรถราชการส่งคืนกองคลังและพัสดุเพื่อทำการควบคุม
 6. ธนาคารส่งใบแจ้งหนี้ภายในวันที่  20 ของทุกเดือน กองคลังและพัสดุตรวจสอบกับ Sales Slip เมื่อถูกต้องตรงกันจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ปตท.
 7. เมื่อดำเนินการเรียบร้อยจะทำหนังสือแจ้งหน่วยงานเพื่อทราบพร้อมรายงานการใช้รถราชการ

ประโยชน์ของบัตรเติมน้ำมันรถราชการ

 1. หน่วยงานมีทางเลือกในการเติมน้ำมันรถราชการนอกเหนือจากการเติมด้วยเงินสดคูปองหรือใบสั่งจ่ายน้ำมันมากขึ้น
 2. หน่วยงานมีระบบการควบคุมและการบริหารค่าใช้จ่ายน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. หน่วยงานมีความสะดวกสามารถใช้บริการได้ที่สถานีบริการน้ำมันของ ปตท.หรือสถานีบริการที่เข้าร่วมโครงการ
 4. หน่วยงานลดภาระการจัดทำและเก็บเอกสารเพื่อควบคุมการใช้น้ำมันรถราชการ

5.  หน่วยงานสามารถใช้บริการเติมน้ำมันรถราชการโดยใช้สินเชื่อที่ได้รับผ่านบัตรเติมน้ำมันแทนการใช้เงินสดหรือเงินทดรองราชการ

6.  หน่วยงานไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯในการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ   หล่อลื่นตามหนังสือกระทรวงการคลังที่มีการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบในโครงการบัตรเติมน้ำมันรถราชการ

7.  ยืดระเวลาการใช้เงินไปอีก  45  วัน

หน่วยงานใดอ่านแล้วสนใจให้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองคลังและพัสดุในเวลาราชการ

ผ่านความเห็นชอบ ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ

 

 

 

 

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. อรัญญา พูดว่า:

  สะดวกและลดขั้นตอนการจัดทำเอกสาร สามารถควบคุมการใช้บัตรได้ ขอบคุณมาก ๆ ค่ะสำหรับข้อมูลดี ๆ

 2. screen158 พูดว่า:

  บัตรเครเติมน้ำมันราชการ (Fleet Card) มีระบบที่ดีในการควบคุมการใช้จ่ายวัสดุเชื้อเพลิง และอีกทั้งยึดระยะเวลาการจ่ายเงินในกับมหาวิทยาลัย แต่ยังมีข้อจำกัดเรื่อง ใช้บัตรนอกพื้นที่ไม่ได้ เช่น การเติมน้ำมันเพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการ …..

 3. screen158 พูดว่า:

  อยากเรียนถาม… โอกาสที่จะเกิคความเส่ี่ยงกับการใช้บัตรเครดิตเติมมันราขการ (Fleet Card) มีไหมคะ..
  พี่จักริน ในฐานะที่ท่านเป็นเฒ่าแก่….ปั๊มน้ำมัน ปตท. …(.อิอิๆๆๆๆ) และวิธีการควบคุมที่จะบอกคคณะ/หน่วยงานอย่างรบ้างนะคะ… (ขอความรู้เพิ่มเติม)….

 4. นีย์ กองคลังและพัสดุ พูดว่า:

  สะดวก แต่ต้องหาทางป้องกันการทุจริตเหมือนกันน่ะค่ะ คุณจักริน

 5. suminyamat พูดว่า:

  หน่วยงานที่ใช้บัตรน้ำมัน เกิดความสะดวกและประหยัดเวลาในการเบิกจ่ายมาก เพราะไม่ได้เข้าระบบ MIS ทำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อพนักงานขับรถเติมน้ำมันเสร็จ จะนำ saleslip มาให้กองคลังและพัสดุเป็นผู้จัดทำรายงานการใช้พร้อมดำเนินการเบิกจ่ายทั้งหมดค่ะ

 6. suminyamat พูดว่า:

  การควบคุมความเสี่ยงที่จะมีการนำรถคันอื่นไปเติมน้ำมันโดยบัตร Fleet Card มีมาตรการในเบื้องต้นอยู่แล้ว
  คือ ประเภทบัตรทั่วไป หน่วยงานที่แจ้งความประสงค์ขอเปิดใช้บัตรน้ำมันจะได้รับบัตร 1 ใบ พร้อมรหัสประจำบัตร กำกับด้วยทะเบียนรถราชการคันที่จะใช้น้ำมัน นั้น จึงไม่สามารถนำรถคันอื่นไปเติมน้ำมันได้ค่ะ

 7. นีย์ กองคลังและพัสดุ พูดว่า:

  หน่วยงานจะเอาไปใช้ด้วยมั้ยค่ะ

 8. จักริน กองคลังและพัสดุ พูดว่า:

  หน่วยงานสามารถนำไปใช้ได้ โดยติดต่อมาที่กองคลังและพัสดุ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงก็มีบ้างครับ ส่วนที่เราควบคุมที่ป้องกันได้ คือ การทำบัตร 1 บัตร สำหรับหมายเลขทะเบียน และพนักงานขับรถยนต์ จะเป็นการกำหนดตายตัวว่าบัตรนี้จะต้องใช้ได้สำหรับรถหมายเลขทะเบียนนี้เท่านั้นจึงจะเติมได้ และยังมีการใช้รหัสในการเติมน้ำมันแต่ละครั้งด้วย เป็นการควบคุมที่ดีครับ

 9. นีย์ กองคลังและพัสดุ พูดว่า:

  ค่ะ ก็ต้องปฎิบิติก่อนค่ะ ถึงจะรู้ว่าปัญหาต่อไปคืออะไรค่ะ จะได้ร่วมกันแก้ไขค่ะ

You must be logged in to post a comment.