0

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2554

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี นั้น บัดนี้ ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2554 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และใคร่ขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2554 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี

รายงานการประชุมครั้งที่ 1

 

 

 

 

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.