25

หลักการครองงาน

                   การทำงานให้ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพ  เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่หลายคนปรารถนา  จึงมีหลักคิดทางธรรมะอยู่ 4 หลักคิด  ที่สามรถนำไปปรับใช้ได้จริงในทุกๆ ขั้นตอนของการทำงาน ซึ่งประกอบได้ด้วย
1. ฉันทะ
ความรักงานต้องทำงานด้วยใจรักจิตใจจึงมีศรัทธามีพลังผลักดันให้กิจการงานที่ทำนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ

2. วิริยะ
ความเพียรจะต้องเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากในการประกอบกิจการงานในหน้าที่ของตน

3.  จิตตะ
ความเป็นผู้มีใจจดจ่ออยู่กับการงานผู้ที่จะทำงานได้สำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องเป็นผู้เอาใจใส่ต่อกิจการงานที่ทำ     และมุ่งกระทำงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จ

4.  วิมังสา
ความเป็นผู้รู้จักพิจารณาเหตุสังเกตผลจะต้องหมั่นพิจารณาไตร่ตรองการปฏิบัติงานของตนเพื่อให้ทราบเหตุผลของปัญหาแล้วพิจารณาแก้ไขปัญหาปรับปรุงพัฒนาวิธีการทำงานให้ดำเนินการไปสู่ความสำเร็จ

ดังนั้น  บุคคลผู้หวังความสำเร็จในหน้าที่กิจการงาน พึงหมั่นประกอบอิทธิบาท 4 นี้ไว้เสมอจะประสบความเจริญรุ่งเรือง และความสุขในชีวิตได้ไม่มีเสื่อมอย่างแน่นอน…..

 

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

  สุดยอดครับผม เป็นการนำหลักการทางพระพุทธศาสนา มาประยกต์ได้เป็นอย่างดีครับ

 2. palawat พูดว่า:

  ทำได้….ทำให้ได้

 3. นีย์ กองคลังและพัสดุ พูดว่า:

  ทำให้ดีที่สุดค่ะ

 4. screen158 พูดว่า:

  เราทำวันนี้ให้ดีที่สุดด้วยหลักพุทธศาสนา และการใช้ชีวิตประจำวันให้มีความสุขได้เบื้องต้น
  ด้วยศิล 5 ข้อก็ถือว่าสุดยอดแล้วที่สำคัญ “ขึ้นอยุ่ที่เราทำใจ” เป็นการถนอมความรุูสึก
  ของเราให้สบายใจได้ “พยามทำดีให้ได้” ในการใช้หลักการครองงาน

  อยากทราบหลักการ “ครองตน ครองคน” เพิ่มเติมอีกคะ

 5. chaiwat กองคลังและพัสดุ พูดว่า:

  หลักธรรมมีประโยชน์จริงๆครับ

 6. aea2514 พูดว่า:

  การทำงานในสภาวะปัจจุบัน ยึดหลักธรรมะช่วยขัดเกลาจิตใจ ช่วยได้มาก ๆ เลยค่ะ ขอบคุณค่ะข้อมูลที่ดี ๆ

 7. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

  บางทีหลักการ “อดเอา″ กับ “ช่างมันเถอะ” ก็ช่วยได้นะครับ

 8. jariyaporn_o พูดว่า:

  ขอบคุณสำหรับข้อคิดดีๆที่เอามาใช้กับการทำงาน

 9. pikmee4 พูดว่า:

  ก็อยากจะใช้คำว่า “อดเอา″ ทำยังไงก็ “อดเอา″ ไม่ได้..และคำว่า “ช่างมันเถอะ” ก็ชั่งไว้ทุกวัน..หนักหลายกิโลกรัม

 10. pikmee4 พูดว่า:

  ถ้าปฏิบัติได้ถือว่ายอดเยี่ยม “กดไลท์ ให้คะ”

 11. pikmee4 พูดว่า:

  ธรรม ย่อม ชนะอธรรม

 12. watchareeya พูดว่า:

  จงทำให้ได้ค่ะ

 13. jariyaporn_o พูดว่า:

  เป็นข้อคิดที่ดีแต่จะทำได้หรือเปล่า

 14. on-anong พูดว่า:

  ถ้าปฎิบัติตามหลักการครองงาน สุดยอด เลยค่ะ

 15. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

  ผอ.อร เป็นตัวอย่างการครองคน ครองตน ครองงานที่ดี ของมหาวิทยาลัยครับ ใครอยากได้เทคนิคมาคุยกับท่านดูครับ ออ ถ้ามา อย่าลืมเอาของมาฝากผมด้วยนะ ของกินได้ยิ่งดี อิอิอิ

 16. rujelove2012 พูดว่า:

  ถ้าครองงานก็เป็นหลักการที่ที่ดีครับ แต่ถ้างานครองถือว่าเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบครับ

 17. potsuk2012 พูดว่า:

  ทำดีได้ดีครับ ทำงานดี มีพากเพียร มีจิใจมุ่งมั่น และพิจารณา งานให้ถี่ถ้วน ถ้าทำได้สุดยอดครับ ….

 18. kungtang2521 พูดว่า:

  จะมีครบหรือเปล่านอ

 19. necharphar.n พูดว่า:

  มีจิตรใจมุ่งมั่นทำงานที่ดีผลงานก็จะออกมาดี/เป็นที่ประทับใจผู้บังคับบัญชาค่ะ

 20. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

  ผมว่าการมาทำงานให้ตรงเวลา และให้บริการให้เป็นที่ถูกต้อง ผู้รับบริการเข้าใจ ผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการทำงานนะครับ

 21. Darunee_si พูดว่า:

  ถ้าทุกคนทำได้แบบนี้สุดยอดเลยคะ

 22. on-anong พูดว่า:

  ขอบคุณ หัวหน้าสวัสดิ์ ที่เป็นกำลังใจและคอยช่วยเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในกองฯ หลักการครองคน ที่ตนเองยึดเป็นแนวทางในการทำางาน ก็สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และโดยเฉพาะการรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ให้ความสำคัญกับผู้อื่น

 23. Final พูดว่า:

  ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลดีๆ

 24. Sureeporn Watcharinchai พูดว่า:

  เมื่อนำ “อิทธิบาท 4″ มาสู่จิตใจเราแล้ว เพียรพยายามฝึกปฏิบัติตามความสามารถของตัวเราเอง ความสุขจากการทำงานมีแน่นอน

 25. chutima.s พูดว่า:

  ขอบคุณสำหรับข้อคิดดีๆที่เอามาใช้กับการทำงาน

You must be logged in to post a comment.