2

ตัวเลขทางบัญชีมีความสำคัญมากกว่าที่ตาเห็น

การอ่านงบกำไรขาดทุน  ที่แสดงผลประกอบการนั้น หากผู้ทำบัญชีหรือผู้บริหารติดกับดักตัวเลขที่ดูดีอาจทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด  เช่น  นำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ  เพิ่มขึ้น  โดยไม่รู้เลยว่าสถานการณ์ทางการเงินไม่ได้ดูดีเหมือนกับตัวเลขที่เห็น  ทำให้ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนมากพอ  ซึ่งอาจส่งผลให้ ประสบปัญหาสภาพการเงินขัดข้องในที่สุด

สิ่งหนึ่งที่ต้องรู้ให้เท่าทันเกี่ยวกับตัวเลขทางบัญชีก็คือ  งบการเงินที่แสดงถึงข้อเท็จจริงไม่มีอยู่ในโลกนี้ แต่ในความเป็นจริงนักบัญชีต่าง  ก็พยายามใช้เทคนิคต่างๆ  ในการตกแต่งงบการเงินให้ดูดี  ซึ่งก็คล้ายกับการแต่งหน้าของผู้หญิง  ถ้าแต่งในระดับที่ดูดีเป็นที่ยอมรับได้ก็เรียกว่าแต่งหน้าเก่ง  แต่ถ้าแต่งมากเกินความจริง  ภาพที่เห็นก็จะกลายเป็นภาพที่หลอกตาผู้พบเห็น  คนที่ดูงบการเงินไม่เป็น  อาจมองและเห็นเพียงด้านเดียว  แต่ถ้าได้ฝึกฝนจนชำนาญแล้วก็จะมองเห็นสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังตัวเลขที่สวยงามดูดีนั้นเปรียบได้กับรูปภาพ  “แจกันรูบิน”  ที่หากมองเพียงผิวเผินก็จะเห็นเป็นแค่แจกันสีขาว แต่หากได้ทำความคุ้นเคยกับรูปภาพให้มากขึ้นก็จะมองเห็นภาพชายหญิงหันหน้าเข้าหากัน  ซึ่งเป็นรูปภาพที่ซ่อนเร้นอยู่หลักการของบัญชีต่างจากวิทยาศาสตร์ที่ต้องการแสวงหาความเป็นจริงที่สมบูรณ์ที่สุด  แต่บัญชีไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์ที่สุด  เพราะหากจะทำให้สมบูรณ์ที่สุดก็คงไม่อาจหาข้อสิ้นสุดได้และยิ่งกลายเป็นความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ  หากแต่ความถูกต้องทางการบัญชีนั้น  มุ่งเน้นที่การไม่ทำผิดกฎเกณฑ์และไม่มีสิ่งที่เรียกว่า  “การเข้าข้างตัวเอง”  ผสมอยู่หลักเกณฑ์ทางบัญชีไม่ใช่อะไรที่ตายตัวเพียงหลักเดียวเท่านั้นที่ถูกต้อง  แต่นักบัญชีสามารถเลือกสรรได้ว่าจะใช้หลักเกณฑ์ใดให้เป็นไปตามเจตนารมณ์  และเมื่อเลือกแล้วก็ต้องการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นั้นต่อไป  ตราบใดที่เรายังปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เราเลือกต่อไป ก็จะยังคงเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่เสมอ  เมื่อเราจะดูว่าผลประกอบการที่ผ่านมาเป็นอย่างไร  ต้องดูจากงบกำไรขาดทุน ซึ่งคำนวณจากส่วนต่างระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่าย  เราจะรู้ว่าใน 1 ปีที่ผ่านมาเราได้กำไรหรือขาดทุนหรือหาก 1 ปียาวนานเกินไปจะสรุปผลกันเป็นรายไตรมาส  3  เดือน  หรือสรุปทุกๆ เดือนเลยก็ได้  โดยที่ความหมายของส่วนต่างที่เป็นกำไรหรือขาดทุนนั้นจะแตกต่างกัน  ขึ้นอยู่กับว่า  เราเปรียบเทียบรายได้อะไรกับค่าใช้จ่ายอะไร

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. chaiwat กองคลังและพัสดุ พูดว่า:

    ตัวเลขช่วยในการตัดสินใจได้หลายอย่างครับ

  2. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

    วินหลาย ถ้าได้รับเงินเข้ากระเป๋า บ่วินครับ มีความสุข 5555+

You must be logged in to post a comment.