4

ข้อแตกต่างระหว่างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)

ข้อแตกต่างระหว่างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)

ในปัจจุบันผู้ที่สามารถทำการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา  3 สัตต  แห่งประมวลรัษฎากร ในฐานะผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ได้แก่บุคคล  ดังต่อไปนี้

1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  (CPA)
           เป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีบัญชี  ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ. 2547

2. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร  (TA)
           เป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรจากอธิบดีกรมสรรพากร

การปฏิบัติงาน

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร  (TA)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  (CPA)

1. การขึ้นทะเบียน     ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาต  เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรจากอธิบดีกรมสรรพากร ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.98/2544ฯ     ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ. 2547
2. สิทธิในการปฏิบัติงาน     สามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีเฉพาะห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก (ทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท)     สามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร
3. หลักเกณฑ์ในการ ปฏิบัติงาน     ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.122/2545ฯ สำหรับการตรวจสอบและรับรองบัญชีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก     ปฏิบัติงานตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดสำหรับตรวจสอบและรับรองบัญชีบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดใหญ่
    ปฏิบัติงานตามที่อธิบดี กรมสรรพากรกำหนดเช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีภาษีอากรสำหรับการตรวจสอบและรับรองบัญชีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก
4. การรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี     จัดทำรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดไว้ในคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.122/2545ฯ สำหรับการตรวจสอบห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก     จัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับการตรวจสอบและรับรองบัญชีบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดใหญ่
    จัดทำรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดเช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีภาษีอากรสำหรับการตรวจสอบห้างหุ้นนิติบุคคลขนาดเล็ก

 

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. chaiwat กองคลังและพัสดุ พูดว่า:

  ขอบคุณสำหรับข้มมูลนะครับ มีประโยชน์มากๆเลย

 2. อรัญญา พูดว่า:

  แสดงว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สามารถปฏิบัติงานได้ครอบคลุมในส่วนของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ขอบคุณมาก ๆ สำหรับข้อมูลดี ๆ ที่แชร์กันค่ะ

 3. naritsara_apple พูดว่า:

  สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทยมีแต่คนเก่งๆค่ะปฎิบัติ..ตามหลักสากลจากสหรัฐอเมริกาทุกข้อเลย..อย่างงี้ต้องอ่านอ่านข้อปฎิบัติบ่อยๆค่ะ…เพราะมาตรฐานการบัฐชี..ใหม่ๆ..มีเย่อะมาก

 4. a_o_r พูดว่า:

  ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ

You must be logged in to post a comment.