1

เหตุผล 8 ประการ ที่องค์กรท่านต้องจัดการความรู้

315533_2140569362919_1506720549_31825127_1275106585_n

องค์กรที่ของท่านประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ?

 1. เมื่อมีบุคลากรเกษียณอายุหรือลาออก (หรือบางทีอาจตายไปแล้วอย่าง Steve job) มักมีผลกระทบกับงาน
 2. เวลามีปัญหาในการทำงาน ไม่ทราบว่าจะไปถามผู้ที่เก่งในเรื่องนั้นๆ ได้ที่ไหน
 3. ใช้เวลานานในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งส่วนใหญ่หาไม่ค่อยพบ หรือถ้าพบข้อมูลก็ไม่ทันสมัย ไม่สมบูรณ์ หรือมไม่ตรงตามที่ต้องการ
 4. มีผู้ทรงความรู้มากมาย แต่สมาชิกในองค์กรไม่มีความสนใจในการเพิ่มพูนและแบ่งปันความรู้
 5. เป็นองค์กรที่มีการดำเนินการสร้างความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้แบบไม่เป็นระบบ ไม่มีหลักเกณฑ์
 6. เมื่อเกิดปัญหา การตัดสินใจมักกระทำโดยไม่ได้ใช้ความรู้ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ภายในองค์กร
 7. มีข้อมูล สารสนเทศท่วมท้น แต่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
 8. องค์ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ในองค์กร ไม่ได้ถูกนำมาใช้ แลกเปลี่ยน ต่อยอดความรู้ใหม่ๆ แต่เป็นการทำงานซ้ำซ้อนกับคนอื่นที่ได้ทำมาแล้ว
Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. anugul พูดว่า:

  ข้อ 1 ก็ตรงกับองค์กรพี่เลย หลายปีที่ผ่านมาบุคลากร (ลูกจ้างประจำ) เกษียณอายุราชการทุกปี แล้วก็ไม่ได้อัตราทดแทนด้วย เราก็แก้ปัญหาโดยพยายามใช้บุคลากรเท่าที่มีอยู่ทำงาน วิธีการหนึ่งที่ใช้อยู่ก็คือ พยายามให้มีการสอนงาน ถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคต่าง ๆ ให้กับบุคลากรรุ่นหลังที่ปฏิบัติงานอยู่เสมอ เมื่อถึงเวลาหนึ่งที่ต้องออกไปก็จะมีผู้สานต่อในงานนั้นๆได้ อีกประการหนึ่ง ก็อาศัยด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอีกทางหนึ่ง

You must be logged in to post a comment.