3

การจัดทำบัญชีครัวเรือน

การทำบัญชีครัวเรือน  เป็นเรื่องการทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวัน  ประจำเดือนว่ามีรายรับจากแหล่งใดบ้าง  จำนวนเท่าใด  มีรายจ่ายอะไรบ้าง  จำนวนเท่าใด  ในแต่ละวัน  สัปดาห์  เดือนและปี  เพื่อจะได้เห็นภาพรวมว่า  ตนเองและครอบครัวมีรายรับเท่าใด  รานจ่ายเท่าใด  คงเหลือเท่าใด  หรือเงินไม่พอใช้เท่าใด และสำรวจว่ารายการใดจ่ายน้อยจ่ายมาก  จำเป็นน้อยจำเป็นมาก  ถ้าจำเป็นน้อยก็ลดลง  จ่ายเฉพาะที่จำเป็นมาก  เช่น  ซื้อกับข้าว  ซื้อยา  ซื้อเสื้อผ้า  ซ่อมแซมบ้าน  การศึกษา  เป็นต้น  ส่วนรายจ่ายที่ไม่จำเป็นให้ลดละเลิก  เช่น  ซื้อบุหรี่  ซื้อเหล้า  เล่นการพนัน  เป็นต้น  เมื่อนำรายรับรายจ่ายมาบวกลบกันแล้วขาดดุลหรือเกินดุลไปเท่าไหร่  เมื่อเห็นตัวเลขจะทำให้เราคิดได้ว่าสิ่งไม่จำเป็นนั้นมีมากหรือน้อยสามารถลดได้หรือไม่  เลิกได้ไหม  ถ้าไม่ลดไม่เลิกจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง  ครอบครัว  หากเราวางแผนการรับการจ่ายเงินของตนเองได้  เท่ากับว่าเราเป็นคนมีเหตุมีผล  เป็นคนรู้จักพอประมาณ  เป็นคนรักตนเองและครอบครัวมากขึ้น   จึงเห็นได้ว่าการทำบัญชีครัวเรือน  ในเรื่องรายรับรายจ่ายก็คือวิถีแห่งการเรียนรู้พัฒนาชีวิต  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง  เศรษฐกิจพอเพียงคือ  ปรัชญาชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม  พอดี  สอดคล้องถูกต้องตามกฎธรรมชาติที่มีความเป็นเอกภาพและดุลยภาพเสมอ

การทำบัญชีครัวเรือนเป็นการจดบันทึกรายรับรายจ่ายประจำวันของครอบครัว  และสามารถนำข้อมูลมาวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคตได้อย่างเหมาะสม  ทำให้เกิดการออม  การใช้จ่ายอย่างประหยัด  ไม่ฟุ่มเฟือย  ยังเป็นการสร้างวินัยทางการเงิน  สร้างความสามัคคีภายในครอบครัว  รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันกันในสังคม  มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับการจดบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. warinee_kring พูดว่า:

  ไม่กล้าทำเลยค่ะ…เพราะคิดว่ารายรับต้องน้อยกว่ารายจ่ายแน่ๆเลยค่ะ

 2. kunying พูดว่า:

  ทำมาหลายครั้งแล้ัวอะ ….แต่รายจ่ายทำไมมากกว่ารายรับตลอดเลยอะไม่รู้เอาใสจากไหนจ่ายเนาะ

 3. a_o_r พูดว่า:

  เคยทำแล้ว ปรากฎว่า รายจ่ายจากการซื้อของที่ไม่จำเป็นเยอะมาก แต่ก็ลดไม่ได้สักที หุหุ

You must be logged in to post a comment.