1

กิจนิสัยที่ได้จากการเจริญกรรมฐาน

การเจริญกรรมฐาน  เป็นการกระทำที่ทำให้จิตของท่านเป็นบุญเป็นกุศล เมื่อทำอย่างจริงจัง กิจนิสัย 4 ประการ ก็ต้องได้ตามมา คือ

1.  ขยัน  ผู้เจริญกรรมฐานทำอะไรจะไม่จับจด รักงาน สู้งาน อดทน จะทำงานอะไรที่ไหนต้องให้เสร็จ จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

2.  ประหยัด  ผู้เจริญกรรมฐานจะรู้จักการใช้ชีวิต ใช้ทรพย์สินอย่างถูกต้องและคุ้มค่า ไม่ใช้เงินทองไปในทางที่ทุจริตผิดศีลธรรม

3.  พัฒนา  ผู้เจริญกรรมฐานจะรู้จักพัฒนาตนเอง  ช่วยตัวเองได้ พึ่งตัวเองได้ สอนตัวเองได้อย่างแน่นอน เมื่อรู้จักพัฒนาตนเอง  ย่อมจะช่วยให้การประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการค้าธุรกิจส่วนตัว หรือการรับราชการอะไรก็ตาม มีแต่ความเจริญดีขึ้นตามลำดับ

4.  สามัคคี  ผู้เจริญกรรมฐานจะอยูในสังคมด้วยความมีเมตตาปรารถนาดีต่อกันเสมอ  ไม่มีการอิจฉาริษยาแต่ประการใด  จะทำให้เราเกิดความสามัคคี รักครอบครัว  รักหมู่คณะ และรักประเทศชาติ รักพี่ รักน้อง นี่เรียกว่า รักสามัคคี รักครอบครัว รักพี่รักน้อง พี่ช่วยน้อง น้องช่วยพี่ สร้างความดีให้พ่อแม่ต่อไป

อ้างอิง  กรรมฐานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยพระธรรมสิงหบุราจารย์ ( หลวงพ่อจรัญ  ฐิตธมโม )

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. yum พูดว่า:

    ต้องปฎิบัตให้เป็นนิสัย จึงจะช่วยให้เราอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุข

You must be logged in to post a comment.