3

การจัดการความรู้ (KM-PRf) กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ (2) : ถ่ายทอดแนวคิด/หลักการ KM สู่การปฏิบัติ

km-prf-10-02-2001

ความเติม.. ตอนที่ 1

… หลังจากได้รับความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นการพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จากทีมวิทยากรจากกองทะเบียนและประมวลผล ที่เสร็จสิ้นไปในช่วงเช้า

ภาคบ่าย เริ่มต้นด้วยการถ่ายทอดแนวคิด หลักการ และกระบวนการจัดการความรู้ (KM) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ โดยผมเอง (วิชิต ชาวะหา) ให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่ภายในกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว (+ง่วง) เพียงใดก็ตาม  ก็ไม่ได้ทำให้ย่อท้อต่อความมุ่งมั่นเพื่อรับความรู้ โดยมากแล้วทีมงานจากกองฯ ก็ให้ความสนใจและตระหนักดีว่าจะนำแนวคิดและหลักการด้านการจัดการความรู้ (KM) นำไปประยุกต์สู่การทำงานประจำ ตามบทบาทและหน้าที่ของแต่ละคนต่อไป

โปรดติดตาม  ตอนที่ 3  ครับ (เมื่อเกลียวความรู้ เริ่มหมุน)

By : วิชิต ชาวะหา
KM-PRF กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
14/02/2012

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. on-anong พูดว่า:

  ได้ไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกองประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดทำISO 9001:2008 ขอเป็นกำลังใจ ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม เพราะมีเอกสาร/ขั้นตอนการดำเนินงานมากพอสมควร ค่ะ

 2. anugul พูดว่า:

  ยินดีกับกองประชาสัมพันธ์ที่ได้เริ่มต้นอีกครั้งสำหรับเรื่อง ISO ต่อไปกองกลางก็คงจะขอความอนุเคราะห์จากผอ.กองทะเบียนและประมวลผล และทีมงาน เป็นพี่เลี้ยงแนะนำให้กับกองกลางต่อไปนะคะ

 3. wichit chawaha พูดว่า:

  เรียน ท่าน ผอ. ทั้งสอง ขอบคุณมากครับ ที่ติดตาม ..ตอนที่ 3 มาแล้วครับ คลิก http://blog.msu.ac.th/?p=1070

You must be logged in to post a comment.