1

สาระน่ารู้ “การทำใบเบิกวัสดุในระบบ MIS”

สาระน่ารู้ “การทำใบเบิกวัสดุในระบบ MIS”
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงานเข้าไปดำเนินการในระบบ
MIS  แล้วดำเนินการ  ดังนี้

 1. เลือกเมนู  ทะเบียนคุมวัสดุ – ครุภัณฑ์
 2. ไปที่ข้อ  9
  บันทึกรายการใบเบิก/ใบโอน

บันทึกรายการใบเบิกวัสดุ

 1. เลือกประเภท วัสดุ หรือครุภัณฑ์
 2. เลือกประเภทในการดำเนินการ  เช่น
  ถ้าต้องการใบเบิกวัสดุ
  ให้เลือก  2 : ใบเบิก
 3. เลือกช่วงวันที่  เพื่อแสดงข้อมูล
 4. เลือกคลังวัสดุ
 5. ใส่เลขที่เอกสาร (เลขที่ใบเบิก)
  ถ้าต้องการให้ระบบออกหมายเลขให้อัตโนมัติให้กด Space Bar โปรแกรมจะรันเลขให้
 6. เลือกรหัสในการดำเนินการ เช่น ถ้าต้องการทำใบเบิกวัสดุ  ให้เลือก 20 : เบิกใช้
 7. เลือกกลุ่มวัสดุที่ต้องการเบิก
 8. เลือกรหัสวัสดุที่ต้องการเบิก  โปรแกรมจะทำการค้นหารหัสวัสดุ  ชื่อวัสดุ มาแสดง
 9. ใส่จำนวนที่จะเบิกใช้
 10. ใส่รหัสผู้เบิก  ถ้าไม่ทราบให้กด Space Bar เพื่อค้นหา
 11. ดึงข้อมูลจากใบตรวจรับ
  ในกรณีต้องการเบิกออกหมดจากรายการตามใบตรวจรับมา  ให้คลิกตามรูป ที่  11
  แล้วใส่เลขที่ใบตรวจรับ
  ระบบจะทำการดึงข้อมูลจากใบตรวจรับมาให้

 การตัดจ่ายวัสดุ
เลือกเมนู  ทะเบียนคุมวัสดุ – ครุภัณฑ์

 1. ไปที่ข้อ  10  ตัดจ่ายวัสดุ/ครุภัณฑ์
 2. เลือกประเภท วัสดุ หรือครุภัณฑ์
 3. เลือกประเภทในการดำเนินการ  เช่น ถ้าต้องการใบเบิกวัสดุ
  ให้เลือก  2 : ใบเบิก
 4. เลือกช่วงวันที่  เพื่อแสดงข้อมูล
 5. เลือกคลังวัสดุ
 6. ใส่รหัสผู้เบิก และรหัสเจ้าหน้าที่พัสดุ ถ้าไม่ทราบให้กด Space Bar เพื่อค้นหา
 7. อนุมัติใบเบิกวัสดุ
 8. กดปุ่ม Print เพื่อพิมพ์ใบเบิกวัสดุ

เมื่อพิมพ์ใบเบิกวัสดุ  แล้วให้ดำเนินการดังนี้
1.  ผู้เบิกวัสดุลงนาม
2.  ผู้จ่ายวัสดุ และลงบัญชี ลงนามจ่ายวัสดุออก
3.  หัวหน้ากลุ่มงานอนุมัติให้ตัดจ่ายวัสดุ
4. ลงชื่อผู้รับของ (รับวัสดุ)

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. puangpayom.b พูดว่า:

  ขอบคุณสำหรับสาระดี ดีในกระบวนการดำเนินการทางพัสดุ แล้วจะลองนำไปทดลองใช้ แล้วการคุมบัญชีของวัสดุในแต่ละงานจำเป็นที่จะต้องดำเนินการแบบนี้มั๊ย

You must be logged in to post a comment.