3

ความรู้ในการลงบัญชีครุภัณฑ์ในระบบ MIS

ให้เจ้าหน้าที่พะสดุหน่วยงานดำเนินการ  ดังนี้
เข้าไปในใบตรวจรับพัสดุ  ในระบบ MIS

 1. ทำการกำหนดกลุ่มครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ (ถ้าเลือกผิดระบบจะลงบัญชีไม่ถูกต้อง)
 2. ใส่รหัสครุภัณฑ์  เช่น คอมพิวเตอร์  (ถ้าเลือกผิดระบบจะลงบัญชีไม่ถูกต้อง)
 3. ทำการอนุมัติใบตรวจรับพัสดุ
 4. เลือกรายการลงบัญชีพัสด  ระบบจะทำการออกหมายเลขให้โดยอัตโนมัติ

การดึงข้อมูลการออกหมายเลขครุภัณฑ์ 

 1.  เลือกเมนู  รายงานครุภัณฑ์
 2. เลือกรายการครุภัณฑ์
 3. เลือกประเภทครุภัณฑ์
 4. เลือกปีงบประมาณ
 5. เลือกหน่วยงาน
 6. เลือกช่วงวันเวลาตรวจรับพัสดุ
 7. กด PROCESS
 8. พิมพ์ทะเบียนครุภัณฑ์เพื่อนำไปเขียนหมายเลขครุภัณฑ์
  และเก็บรวบรวมเข้าแฟ้ม
Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. เตี้ย กองคลังและพัสดุ พูดว่า:

  เป็นสิ่งที่น่ารู้ค่ะ

 2. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

  โห ดีจังครับ มีการอบรมให้กับบุคลากรที่สนใจก็ดีนะครับจะสมัครเข้าร่วมด้วย

 3. kungtang2521 พูดว่า:

  เหมือนจะง่ายแต่อยากจ๊ะ

You must be logged in to post a comment.