6

เคล็ดลับการเป็นหัวหน้าที่ดี

เคล็ดลับการเป็นหัวหน้าที่ดี

1.  เอาใจเขามาใส่ใจเรา

2.  ให้เกียรติและให้การยอมรับ

3.  ให้ความจริงใจ

4.  ให้ความเป็นธรรม

5.  รับฟังอย่างเข้าใจ

หัวหน้าบางคนรู้ทฤษฎีมากมาย  แต่ไม่สามารถอยู่ในใจของลูกน้องได้  เพราะไม่นำไปปฎิบัติ

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

  เมื่อมีความขัดแย้ง แก้ปัญหาอย่างไรบ้างครับ

 2. SANSABB พูดว่า:

  เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับ กับเคล็ดลับการเป็นหัวหน้าที่ดี แต่ขอเพิ่มอีกลักษณะหนึ่ง นะครับ คือ “แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง” น่าจะใช้ได้ดีในกรณีของหัวหน้ากับลูกน้อง หรือเพื่อนร่วมงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะบางคนเป็นหัวหน้าได้เพียงเพราะโครงสร้างอำนาจ ทำให้สั่งการได้จริง ปกครองคนได้จริง แต่ขาดบารมี การปกครองย่อมเป็นไปเพียงด้านร่างกาย แต่ไม่ได้ใจในการทำงาน

 3. necharphar.n พูดว่า:

  ขอบคุณค่ะที่ให้คำแนะนำ//โอกาสข้างหน้า//อาจได้เป็นหัวหน้าบ้าง555

 4. on-anong พูดว่า:

  ประเภทความขัดแย้ง มี 3 หมวดใหญ่ ๆ
  1. ความขัดแย้งทางสังคม
  2. ความขัดแย้งในหน่วยงาน
  3. ความขัดแย้งระหว่างบุคคล
  สาเหตุของความขัดแย้งระหว่างบุคคล
  1. ความอิจฉาริษยา และมีอคติ
  2. ความดื้อรั้น เจ้าอารมณ์
  3. เป็นคนใจน้อย เจ็บใจ
  4. การรับรู้ ค่านิยมต่างกัน
  5. ข้อเท็จจริงต่างกัน
  6. เป้าหมายต่างกัน การให้ความสำคัญต่างกัน
  7. วิธีการต่างกัน
  8. แย่งทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
  9. แย่งความเป็นใหญ่
  10. เข้าใจผิด
  11. ผิดหวัง
  บัญญัติ 10 ประการในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
  1. หลีกเลี่ยงการโต้เถียงกันด้วยอารมณ์
  2. นำบุคคลที่สามมาไกล่เกลี่ยหรือนักเจรจาต่อรองมาช่วย
  3. ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง
  4. แสวงหาจุดร่วม สงวนจุดต่าง
  5. มุ่งให้ทุกกลุ่มคำนึงถึงเป้าหมายสูงสุด
  6. ให้ทุกกลุ่มมุ่งเน้นไปที่่ปัญหา
  7. ชี้ให้เห็นถึงการสื่อสารที่เข้าใจไม่ตรงกัน
  8. พยายามหลีกเลี่ยงมิให้คู่กรณีกล่าวอ้างข้อเท็จจริง
  9. ให้คู่กรณีขัดแย้งสลับบทบาทกัน
  10. ใช้อำนาจบังคับ ยุติข้อขัดแย้ง
  อ้างอิง ภาวะผู้นำและการจูงใจ ดร.พรนพ พุกกะพันธุ์

 5. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

  คนผิดกัน ไม่ชอบกัน แม้จะมีหลักการมากน้อยแค่ไหนก็แก้ยากครับ …ต้องคุยกัน และมาตกลงร่วมกัน ปัญหาจะได้ไม่เกิดอีก หรือไม่เกิดเลย

 6. yum พูดว่า:

  ทำหน้าที่ได้อย่างเป้นะรรมก็พอแล้วค่ะ

You must be logged in to post a comment.