0

การจัดการตำแหน่งเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องนอน

ห้องนอนเป็นห้องที่เราใช้เวลาในการนอนหลับผักผ่อน ที่มีความจำเป็นต่อร่างกายของเราในการที่จะพักผ่อนได้อย่างสบาย ดังนั้นแล้วห้องนอนจึงมีความสำคัญในการตกแต่งเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมให้มากที่สุด

  1. ควรที่วางโทรศัพท์ของเราในบริเวรอากาศถ่ายเทได้สะดวก ง่ายต่อการรับสายไม่เกะกะ พื้นผิวของโต๊ะเรียบ จะได้ไม่มีฝุ่นละอองไปวะสม ควรวางทางด้านทิศใต้ซึ่งจะตรงกับทิศสนามแม่เหล็กโลก
  2. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบริเวณมุมห้อง เพื่อให้มีการกระจายอากาศอย่างทั่วถึง
  3. ควรวางตำแหน่งเครื่องเสียงในพื้นที่ค่อนข้างโล่ง เพื่อให้เสียงสะท้อนออกได้รอบทิศทาง และวางลำโพงทั้งสองตัวให้ห่างจากกันประมาณ 2-3 เมตร เพื่อกันเสียงสะท้อน หากห้องนอนค่อนข้างเล็ก ให้วางลำโพงมุมเฉียงกับผนังห้อง เพื่อให้เสียงกระทบผนังห้อง และสะท้อนออกไปได้
  4. ควรวางตู้เย็นห่างจากผนังประมาณ 10 เซนติเมตรเพื่อระบายความร้อน แต่การวางตู้เย็นในห้องนอนที่เปิดเครื่องปรับอากาศก็จะทำให้เครื่องปรับอากศทำงานหนักขึ้นมากโดยไม่จำเป็น
Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.