2

>>>หลัก 9 ข้อ<<<ในการเขียนบันทึก

                                “บันทึกดี”

           บันทึกทุกบรรทัด                   คิดให้ชัดเขียนให้ชิน

ใช้ศาสตร์และใช้ศิลป์                      ใช่ของเก่าลอกเขามา

            เอกภาพเป็นหนึ่งเดียว         ไม่ลดเลี้ยวหลายลีลา

เป็นหนึ่งในเนื้อหา                            หนึ่งย่อหน้าหนึ่งประเด็น

            บันทึกอย่ายืดยาว                ย่อเรื่องราวเรียบเรียงเป็น

ข้อมูลมีให้เห็น                                 เหตุผลเด่นและจริงใจ

             ส่วนตัวไม่พัวพัน                 ข้อเสนอนั้นเป็นไปได้

ไม่กระทบกระเทือนใคร                   ไม่เสี่ยงภัยทุกกรณี

             สมบูรณ์ทุกข้อความ           ให้ลงนามได้ทันที

จัดเรียงลำดับดี                                เก่าใหม่มีอ่านง่ายดาย

             รวดเร็วไม่ยืดเยื้อ                และช่วยเหลือผู้เป็นนาย

เก้าข้อที่บรรยาย                              คือความหมายบันทึกดี

>>>ขอขอบพระคุณ…รองศาสตราจารย์นภาลัย  สุวรรณธาดา    ผู้ประพันธ์

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. palawat พูดว่า:

    อ.กัณ อย่าลืมใช้เด้อ

  2. suksan.p พูดว่า:

    ดี ดีทั้งนั้นเลย จะได้เพิ่มพูนความจำ และเน้นเนื้อหาสาระให้ได้ใจความขึ้น

You must be logged in to post a comment.