9

การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์….ในหน่วยงาน

“เทคนิคการสื่อสารระหว่างบุคคลในหน่วยงาน”

๑.กับผู้บังคับบัญชา

- รับคำสั่งให้เข้าใจ จดบันทึกในกระดาษหรือสมุดโน้ตทันที

- กล้าซักถามว่าเราเข้าใจถูกต้องหรือไม่

- กล้าเสนอแนะเมื่อท่านเปิดโอกาส

- เคารพการตัดสินใจของท่าน เมื่อท่านตกลงใจแล้ว

- การรับโทรศัพท์เมื่อผู้บังคับบัญชาไม่อยู่ ต้องสอบถามและบันทึกไว้ให้ครบถ้วน

- เมื่อมีเรื่องสำคัญเร่งด่วน ต้องมีช่องทางติดต่อท่านได้

- ให้เกียรติและเชื่อฟังผู้ดำรงตำแหน่งทางการบังคับบัญชาตามตำแหน่งหน้าที่ แม้ว่าท่านจะอายุน้อยกว่า หรือมาทำงานที่หน่วยงานนี้ทีหลังเรา

๒. กับเพื่อนร่วมงาน

- กระจายคำสั่งหรือนโยบายของผู้บังคับบัญชา ให้ผู้เกี่ยวข้องโดยไม่ผิดเพี้ยน

- ยึดถือหลักการ และแบบธรรมเนียมของหน่วยเป็นหลัก

- เคารพและให้เกียรติในตำแหน่งหน้าที่ของเพื่อนร่วมงาน แม้เป็นรุ่นน้องที่อยู่ในระดับเดียวกัน

- แยกให้ออกระหว่างอาวุโสในตำแหน่งหน้าที่กับอาวุโสในอายุ และแยกความเป็นกันเองระหว่างนอกเวลางานกับในเวลางานให้ออก โดยเฉพาะเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้อื่น

- ประสานด้วยวาจาก่อนแล้วจึงทำเอกสาร

- การพูดด้วยวาจาเป็นสิ่งสำคัญ ต้องรักษาน้ำใจ ไม่ใช้อารมณ์ เก็บความรู้สึกไม่ดีไว้

- ควรติดต่อกับ หัวหน้าหน่วยงานโดยตรง ไม่ควรบอกผ่านลูกน้องของเขา

- ช่วยสื่อคำสั่งหรือประกาศของผู้บังคับบัญชาให้ทราบ หากเพื่อนร่วมงานไม่อยู่

๓. กับผู้ใต้บังคับบัญชา

- ทำความรู้สึกว่า เขาเป็นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่ง ที่ช่วยให้งานสำเร็จ

- สั่งการให้ชัดเจน เขียนโน้ตช่วยจำมอบให้ด้วย

- พูดกับลูกน้อง แบบพูดกับโคนันทวิศาล

- ยอมรับผิดและขอโทษลูกน้องที่ต้องทำงานใหม่อีกรอบ ถ้าเรามีส่วนผิด

- การชมเชยถ้ากระทำต่อหน้าผู้อื่น หรือในที่ประชุม จะเป็นการดี

- การตำหนิ ควรเรียกมาพูดสองต่อสอง และพูดเตือนหรือสอนด้วยความหวังดี
ไม่ใช่ด่าเพื่อระบายอารมณ์ หรือขู่ให้กลัว

ที่มา : โดย พลตรี เอนก แสงสุก ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. on-anong พูดว่า:

  การสื่อสารในองค์กรเป็นเรื่องสำคัญ ที่ทุกคนควรตระหนัก ไม่ว่าจะสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และโดยเฉพาะการที่ต้องทำงานเป็นทีม ยิ่งต้องอาศัยการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน

  • Prem-QA พูดว่า:

   ขอบคุณค่ะ..ท่านผอ.
   บางเรื่อง..หากสื่อสารไม่ชัดเจน.. ไม่ครบถ้วน..ไม่ถูกต้องตรงประเด็น
   อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานและสถาบันได้เลยทีเดียวค่ะ ^______^

 2. anugul พูดว่า:

  เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะว่า “การสื่อสาร” เป็นเรื่องที่สำคัญมากในองค์กร และเทคนิคดังกล่าวข้างต้นก็เป็นข้อปฏิบัติ
  ที่ดี หากใครปฏิบัติได้ก็จะเป็นคนที่มีเสน่ห์และเป็นที่รักสำหรับองค์นั้นเลยทีเดียว …

  • Prem-QA พูดว่า:

   ขอบพระคุณที่แวะมาอ่าน
   และขอบพระคุณสำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะค่ะผอ.
   ถ้าทุกคนในหน่วยงานให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้
   เชื่อแน่ว่า..การติดต่อ..ประสานงาน.. “การสื่อสาร” จะมีประสิทธิภาพ
   ..และก่อให้เกิดผลดีกับหน่วยงานค่ะ ^__^

 3. kanokvanc พูดว่า:

  ได้รับทราบเทคนิคในการสื่อสารมากขึ้น ขอบคุณมากค่ะ

 4. Prem-QA พูดว่า:

  นอกจากการสื่อสารภายในหน่วยงานแล้ว
  การสื่อสารกับภายนอกหน่วยงานเองก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะ
  เพราะจะส่งผลถึงภาพรวมของหน่วยงานของด้วย

 5. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

  เอาหลักสังฆหวัตถุ 4 มาใช้เลยครับ

 6. Prem-QA พูดว่า:

  ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมค่ะ.. เผื่อใครอาจจะลืมไปว่ามีอะไรบ้าง

  # หลักธรรมสำหรับยึดเหนี่ยวจิตใจคน (สังคหวัตถุ 4) #

  สังคหวัตถุ หมายถึง หลักธรรมสำหรับยึดเหนี่ยวจิตใจคนในสังคม ให้มีความรักใคร่กลมเกลียวสามัคคีกัน เป็นหลักธรรมสำหรับการผูกมิตรไมตรี ระหว่างกัน มี 4 หลักธรรมย่อย ดังนี้
  1. ความเสียสละ (ทาน) หมายถึง การช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปันไม่ขี้เหนียว ไม่เห็นแก่ตัว อาจเป็นการเสียสละกำลังกาย กำลังทรัพย์ และกำลังปัญญา เหมือนพี่น้องไทยเรากำลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้
  2. พูดดี (ปิยวาจา) หมายถึง พูดจาอ่อนหวาน สุภาพไพเราะน่าฟัง พูดแต่คำสัตย์คำจริง พูดแต่สิ่งที่เป็นสาระมีประโยชน์ พูดประสานความรักความสามัคคี ไม่พูดส่อเสียด ให้ร้ายจนเกิดความแตกแยกในสังคม เพราะการพูดก็กลายเป็นกระแสจนเกิดผลกระทบได้ไม่น้อยเช่นกัน ส่วนคนฟังก็อย่าหูเบาเชื่อคนง่าย ต้องใช้วิจารณญาณในการฟังตามหลัก กาลามสูตร 10 จึงจะไม่ก่อเกิดความเสียหายต่อสังคม
  3. การบำเพ็ญประโยชน์ (อัตถจริยา) หมายถึง การช่วยเหลือสังคม ทำงานสาธารณะประโยชน์ เช่น ช่วยกันบรรจุทรายหรือขนกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม โดยไม่ต้องรอคำเรียกร้องจากใครหรือหน่วยงานใด เหมือนหลาย ๆ คน หลาย ๆ ชุมชน ที่กำลังทำอยู่ขณะนี้
  4. การวางตนเหมาะสม (สมานัตตตา) หมายถึง การรู้กาลเทศะ ปฏิบัติตนได้เหมาะสม เสมอต้นเสมอปลาย

  ที่มา : http://www.oknation.net/blog/Atata/2011/10/24/entry-5

You must be logged in to post a comment.