การใช้ MSU Blog

แนะนำระบบ

ระบบการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU Blog)  เป็นระบบที่พัฒนาเพิ่มเติมโดยการใช้ Open Source ที่มีชื่อว่า “เวิร์ดเพรส” ใช้งานผ่านเว็บเว็บบราวเซอร์ โดยมีการปรับปรุงระบบให้เป็นไปตามบริบทของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และในเบื้องต้นจะให้บริการเฉพาะบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยโดยผ่านการตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบ ซึ่งจะแจ้ง Password เพื่อเข้าสู่ระบบไปยัง E-mail ของท่านในภายหลัง

หมายเหตุ หากไม่ได้รับการแจ้ง user/password ไปยัง e-mail กรุณาติดต่อ นายจรัญ  รัตนทิพย์ (เบอร์ภายใน 1255 ครับ)

 

ข้อกำหนดในการสมัครสมาชิก

1. ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก ต้องเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเท่านั้น และกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริงแก่ Blog MSU ให้ครบทุกข้อ เพื่อการตรวจสอบและสิทธิประโยชน์ของท่าน ใน MSU Blog หากผู้ดูแลระบบตรวจพบว่าท่านให้ข้อมูลเท็จ ผู้ดูแลระบบมีสิทธิ์ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้

2. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างการสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิ์การเป็นสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

3. สมาชิกจะต้องใช้นามแฝงที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร มิฉะนั้นผู้ดูแลระบบมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้

4. เมื่อผู้สมัครสมาชิกได้รับการอนุมัติแล้ว ถือว่าผู้สมัครยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของ  MSU Blog  ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันหรืออาจออกเพิ่มเติมขึ้นอีกในภายหลัง

 

ข้อปฏิบัติในการโพสต์บทความหรือความคิดเห็น

1. สมาชิกที่จะโพสต์บทความหรือความคิดเห็นใดๆ จำเป็นต้องล็อคอินเข้าสู่ระบบก่อนทุกครั้ง และต้องดูแลมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดนำชื่อล็อคอินของตนไปโพสต์แทน หากมีการนำชื่อล็อคอินไปใช้แล้วมีการกระทำที่ผิดระเบียบข้อบังคับ สมาชิกที่ใช้ชื่อล็อคอินดังกล่าว จะปฏิเสธความรับผิดชอบมิได้

2. ห้ามโพสต์บทความ ความคิดเห็นหรือรูปภาพที่ผิดกฎหมาย

3. ห้ามโพสต์บทความ ความคิดเห็นหรือรูปภาพที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย ขัดต่อศีลธรรม จารีตขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคมไทย

4. ห้ามโพสต์บทความ ความคิดเห็นหรือรูปภาพที่ส่อไปในทางเสียดสี เย้ยหยัน ด่าทอ ข่มขู่ วางอำนาจ ก้าวร้าว ยุแหย่ ใช้คำหยาบหรือพาดพิงถึงบุคคลอื่นไปในทางที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียหาย หรือจะเป็นเหตุทำให้เกิดความแตกแยก ขัดแย้งในหมู่สมาชิก

5. ผู้โพสต์บทความ ความคิดเห็นหรือรูปภาพพึงใช้วิจารณญาณอย่างถ้วนถี่ ระมัดระวัง และรอบคอบก่อนจะโพสต์ ซึ่งเมื่อโพสต์ไปแล้ว หากมีการฝ่าฝืนผิดระเบียบข้อบังคับ ผู้โพสต์ยินดีรับผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น แม้ภายหลังจะได้ดำเนินแก้ไขหรือลบกระทู้แล้วก็ตาม

6. ผู้ดูแลระบบมีสิทธิในการลบบทความ ความคิดเห็นหรือรูปภาพใดๆ ที่ผิดระเบียบข้อบังคับโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าของกระทู้ทราบ

7. ถ้าสมาชิกพบเห็นกระทู้หรือข้อความหรือรูปภาพที่อาจสร้างปัญหา ฝ่าฝืนผิดระเบียบข้อบังคับสามารถแจ้งได้ที่คณะกรรมการคลับ เพื่อให้ดำเนินการแก้ไข

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print