การสมัครสมาชิก


การสมัครสมาชิก

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานระบบ  สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้โดยเลือกที่ลิงค์ลงทะเบียน จะปรากฎหน้าสำหรับการลงทะเบียน ดังภาพ

ใส่รายละเอียดให้ถูกต้อง โดยเฉพาะ username เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขได้ภายหลัง และ Email หากเป็น Email ที่ไม่ได้ใช้งานจริง ท่านจะไม่ได้รับการแจ้ง password จากผู้ดูแลระบบ

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและกด submit ผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลก่อนจะส่ง username และ password มายัง Email ที่ท่านกรอกในแบบฟอร์ม (สำหรับท่านที่ใช้ Email ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม บางครั้งอาจจะไม่ได้รับน่ะครับ)

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print