การเข้าสู่ระบบ

การเข้าสู่ระบบ

เมื่อท่านได้รับ Username/Password จากผู้ดูแลระบบแล้วท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยใช้ Username/Password ดังกล่าว โดยสามารถแก้ไข Password ได้ในภายหลังจากที่เข้าสู่ระบบแล้ว

ซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยเลือกเมนู Login ดังภาพ

เมื่อท่านเข้าสู่ระบบท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว โพสบทความ และแสดงความคิดเห็นในบทความของผู้อื่นได้ โดยสามารถเข้าสู่เมนูด้วยวิธีลัดดังภาพ

การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

การโพสบทความใหม่

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print