1

การทำ FTP Server รับ-ส่งไฟล์บนอินเทอร์เน็ต

การใช้ทรัพยากรทางด้านอุปกรณ์ it ร่วมกันซึ่งจะเป็นการประหยัดงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกร

1

อันตรายจากการใช้ Copy+Paste

การใช้คีย์ลัดบนแป้นคีย์บอร์ดของเราเป็นส่วนหนึ่งที่ ช่วยอำนวยความสะดวกได้มากแต่ในบางกรณีความสะดวกสบาย