0

การเตรียมตัวเดินทางก่อนไปต่างประเทศต้องทำอย่างไร?

ในการเดินทางไปต่างประเทศสิ่งแรกที่ต้องมีคือ “พาสปอร์ต” (Passport) หรือ “หนังสือเดินทาง

0

สิทธิสตรี – เรื่องจริงของผู้หญิงๆ

สิทธิสตรีในแต่ละประเทศแตกต่างกันตามกฎหมาย ความเชื่อและวัฒนธรรม เราไม่อาจปฎิเสธได้ว่าถึง