2

บัญญัติ 10 ประการในการวางระบบบัญชี

          บางครั้งผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการอาจจะเกิดข้อข้องใจในการวางระบบบัญชีและการควบคุ

2

ตัวเลขทางบัญชีมีความสำคัญมากกว่าที่ตาเห็น

การอ่านงบกำไรขาดทุน  ที่แสดงผลประกอบการนั้น หากผู้ทำบัญชีหรือผู้บริหารติดกับดักตัวเลขที่ดูดีอาจทำให้เ