0

กฎกติกามารยาทในการอยู่ร่วมกันในองค์กร

สิ่งที่มีความท้าทายมากที่สุดอย่างหนึ่งในการบริหารงานภายในองค์กรคงต้องยกให้กับเรื่องของการจัดการทรัพย

0

ระดับผู้บริหารและภาวะผู้นำ

  งานในการบริหารจัดการขององค์การแบ่งออกเป็น 3 ระดับใหญ่ๆ คือ การบริหารจัดการระดับต้น ระดับกลาง ระดั

0

วิธีปฏิบัติ 10 ประการ เพื่อการนอนหลับให้ได้สุขภาพที่ดี มีดังนี้

1. ทำกิจวัตรอย่างสม่ำเสมอ อย่านอนตื่นสายเมื่อมีโอกาส (เช่นวันสุดสัปดาห์) หากเราทำอย่างนั้นแล้ว เราอาจนอนไม

0

ประโยชน์ของการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายเป็นสิ่งจำเป็นต่อสุขภาพ  เนื่องจาก

1. ช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นโดยทำให้เลือ

0

มีความคิสร้างสรรค์

ไม่ว่าจะทำงานอะไรสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ ความคิดสร้างสรรค์ สาเหตุที่ความคิดสร้างสรรค์มีความสำคัญก

1

อย่าเอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน

ไม่มีใครหรอกที่ชอบคนเอาเปรียบ เห็นแก่ได้ ไม่เคยจะให้อะไรผู้อื่นหรือว่าทำอะไรให้ผู้อื่น อย่าว่าแต่เพื่อ

0

ความมีน้ำใจต่อผู้อื่น เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความมีน้ำใจไมตรีที่ดีต่อกัน ความมีน้ำ

0

ความสามัคคี

ความสามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

0

ข้อปฏิบัติการเลือกซื้ออาหารนอกบ้าน

ชีวิตในเมืองที่รีบเร่ง ทำให้ต้องพึ่งพาร้านจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปนอกบ้านมากขึ้น และเพื่อเพิ

1

เครื่องดื่มยามเช้าที่เหมาะกับตัวคุณ

  ใน ตอนเช้า ๆ หลาย ๆ คนคงต้องการที่จะหาอะไรดื่มก่อนไปเรียนหรือไปทำงาน เพื่อจะให้ร

3

สารพัดประโยชน์จาก…พริก

                  พริก…ช่วยบรรเทาอาการไข้หวัด ช่วยให้ระบบการหายใจสะดวกสบายยิ่งขึ้น สารแคปไซซินที่อยู่

4

ผักและผลไม้ที่เป็นประโยชน์ต่อผิวหน้า

              ผิวหน้าเป็นสิ่งที่สาวๆ หลายคนหวงมาก เพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามใบหน้าอันงดงามของเราก็จะติดตามเ

1

สมุนไพรไทยใกล้ตัวพร้อมคุณประโยชน์

กระเทียม
                 สรรพคุณ : ฆ่าพยาธิ ลดอาการอักเสบบวมแดง บำรุงกระเพาะอาห

3

หลักธรรมของนักบริหาร

                หลักธรรม  หรือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น  ถึงแม้ว่าจะมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล  นับถึงปัจจ

1

เทคนิคช่วยลดอาการเหนื่อยล้าจากการทำงาน

                           การเกิดอาการเหนื่อยล้าจากการทำงานเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนทำงานที่เรียกว่าเป็นมนุษ

0

มงคลชีวิต ๓๓.การเห็นอริยสัจ

อริยสัจ หมายถึงความจริงอันประเสริฐ หลักแห่งอริยสัจมีอยู่ ๔ ประการตามที่ท่านได้สั่งสอนไว้มีดังนี้ 

0

มงคลชีวิต ๓๗.มีจิตปราศจากกิเลส

กิเลส ก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดความเศร้าหมอง ซึ่งได้แก่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ท่านได้แบ่งประเภทของกิเล

0

สาระน่ารู้หลักการบริการและบริหาร

นักบริการมืออาชีพ คือผู้ให้ที่รักเพื่อนมนุษย์เพราะ อยากทำให้คนอื่นมีความสุข

   ในงานของนักบริ