5

วิธีสังเกตธนบัตรปลอม

ธนบัตรสามารถสังเกตและจดจำได้ด้วยวิธีสังเกตง่าย ๆ ๓ วิธี ได

1

ใช้ KM ควบคู่กับหลักบริหารคุณภาพอื่นๆ

Key-team-Jigsaw
ใช้ KM ควบคู่กับหลักบริหารคุณภาพอื่นๆ
การจัดการความรู้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการท

0

Blog คืออะไร ?

Blog2

 

Blog คืออะไร ?
เปิดพจนานุเว็บ สรุปได้ว่า Blog ย่อมาจาก weblog ขยายต่ออีกนิด web ก็คือ ระบบค้นหาข้อมูล