0

เตรียมตัวดี หน้าที่พิธีกรไม่ใช่เรื่องยาก

การเตรียมตัวในการทำหน้าที่พิธีกร หรือโฆษก ผู้ประกาศ พิธีกรหรือโฆษก จะต้องมีการเตรียมตัวในการทำหน

0

การดูประวัติการใช้คำสั่งของ command window

สำหรับผู้ที่ใช้งานระบบปฏิบัติการ windows  และนิยมการใช้งานคำสั่งดอส หรือ Dos command นั้น ตัวอย่าง command window แสดงได้ดังภาพ

0

การเคลียร์ Clipboard ให้หมดไปกับ Dos command

ในระบบปฏิบัติการ Windows ปกติแล้วเวลาเราคัดลอก (Copy) ข้อความหรือว่าข้อมูลใด ๆ แล้ว ระบบก็จะมีส่วนที่เป็นหน่วยควา