3

การทำงานให้มีความสุข

การทำงานให้มีความสุข

    มีใครบ้างไหมครับ ที่รู้สึกว่า

0

การคิดเชิงสังเคราะห์

การคิดวิเคราะห์ เป็น สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติอันหนึ่ง จาก 6 สมรรถนะ สำหรับข้าราชกา

0

การจ้างผู้เชี่ยวชาญ

การจ้างผู้เชี่ยวชาญ

          เป็นที่ทราบก

0

คุณวางแผนใช้ชีวิตให้มีความสุขอย่างไร ?

          วางแผนใช้ชีวิตง่ายๆ กับกฎ 3 ข้อ คือ “ส่วนตัว-ครอบครัว-สังคม”

ส่วนตัว

0

Working Motto : 3 ส

Working Motto : 3 ส

          ผมได้ไปมีโอกาสได้ไปอ่านบทความอ

0

เขียน Blog จาก Microsoft Word 2010

เขียน Blog จาก Microsoft Word

การเขียน Blog สามารถใช้ Word เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวก  โดยคุณสามารถเขียนร่างหร